Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych - Kalisz, 17 maja 2015 r.

W niedzielę 17 maja 2015 r. w Kaliszu odbędzie się Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych a Kalisz kolejny raz stanie się centrum orkiestr dętych w Wielkopolsce. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na ten cel 20 tysięcy złotych, w ramach ogłoszonego konkursu. Ponieważ osobiście zaangażowałam się w ten projekt, serdecznie zapraszam do mojego rodzinnego miasta wszystkie orkiestry chętne do wzięcia w tym dużym wydarzeniu.

Marzena Wodzińska
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Z wizytą w Odolanowie

Na zaproszenie Pana Mariana Janickiego, Burmistrza Odolanowa, Pani Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego odwiedziła gminę Odolanów. Pretekstem do spotkania były plany zagospodarowania budynku Dworca PKP w Odolanowie, który burmistrz przeznaczyć chce na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Czas w Odolanowie wypełniony był wrażeniami. Wyjątkowy dom dla samotnych matek, który przywitał Panią Marszałek wykonanym przez dzieci portretem "Pani Wiosny", najmniejszy i pełen ciepła Dom Pomocy Społecznej dla 15 mieszkańców, Centrum "Wiara Nadzieja Miłość" i witający serdecznie uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. Rozmowa o roli ekonomii społecznej w Centrum Integracji Społecznej, podczas spotkania z lokalnymi spółdzielniami socjalnymi i Fundacją Barka z Poznania. Jednym słowem- przykład samorządności nastawionej na człowieka. Prezentacja władz lokalnych myślących o ludziach i działających dla ludzi.

Refleksja na koniec wypowiedziana przez Panią Marszałek Marzenę Wodzińską: "Samorząd Województwa Wielkopolskiego zawsze otwarty jest na nowe inicjatywy i partnerstwo z samorządami lokalnymi. Przykład Odolanowa pokazuje, jak wiele można zdziałać i jak ważne jest myślenie systemowe i długofalowe w rozwiązywaniu problemów społecznych. Najcenniejszy jest uśmiech i szczęście tych, którzy otrzymali pomoc, dlatego osobiście dziękuję Panu Burmistrzowi Marianowi Janickiemu za ogromne zaangażowanie w pomoc społeczną wszystkim potrzebującym. Jego postawa powinna być przykładem dla innych wójtów, burmistrzów czy prezydentów."

Zdjęcia w galerii

Gala „Innowacyjna Wielkopolska” - 23 marca 2015 r.

23 marca 2015 r. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w Gali „Innowacyjna Wielkopolska”.

Podczas uroczystości przyznano nagrody w VIII edycji konkursu „i-Wielkopolska-Innowacyjni dla Wielkopolski” w dwóch kategoriach: Innowacyjna Inwencja oraz Mikro Przyszłości. Ogłoszono także wyniki II edycji konkursu „Marka Wielkopolski”, którego jednym z laureatów była Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew S. A. wraz z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych w Poznaniu za projekt „Nowa generacja urządzeń do schładzania mas cukierniczych”. Marszałek Marzena Wodzińska osobiście pogratulowała zwycięskiej firmie i złożyła gratulacje na ręce prezesa Tadeusza Raka.

Wręczono również honorowe tytuły „Ambasador Marki Wielkopolski”, które Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał trzem wybitnych działaczom  z Wielkopolski: Andrzejowi Byrtowi, Jackowi Łuczakowi oraz Bogdanowi Marcińcowi.

Zdjęcia w galerii

Dzień Wiosny w Ostrowskim Uniwersytecie III Wieku - 21 marca 2015 r.

23 marca 2015 r. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w Gali „Innowacyjna Wielkopolska”.

Podczas uroczystości przyznano nagrody w VIII edycji konkursu „i-Wielkopolska-Innowacyjni dla Wielkopolski” w dwóch kategoriach: Innowacyjna Inwencja oraz Mikro Przyszłości. Ogłoszono także wyniki II edycji konkursu „Marka Wielkopolski”, którego jednym z laureatów była Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew S. A. wraz z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych w Poznaniu za projekt „Nowa generacja urządzeń do schładzania mas cukierniczych”. Marszałek Marzena Wodzińska osobiście pogratulowała zwycięskiej firmie i złożyła gratulacje na ręce prezesa Tadeusza Raka.

Wręczono również honorowe tytuły „Ambasador Marki Wielkopolski”, które Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał trzem wybitnych działaczom  z Wielkopolski: Andrzejowi Byrtowi, Jackowi Łuczakowi oraz Bogdanowi Marcińcowi.


Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Zdjęcia w galerii