Marzena Wodzińska

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

O mnie

Ekspert w zakresie ekonomii, prawa finansowego oraz rachunkowości, z 25 letnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie bankowości. Pracę zawodową rozpoczęła w Narodowym Banku Polskim (od początku kariery zawodowej spotkała się z tysiącami klientów, z setkami firm).

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (marketing i zarządzanie ze specjalizacją finanse i rachunkowość), studia podyplomowe z zakresu psychologii w biznesie, studia podyplomowe - Akademia trenera biznesu.

Zawodowo:
Dyrektor ostrowskiego oddziału jednego z największych banków w Polsce, z powodzeniem profesjonalnie realizująca w swej placówce nowoczesne formy zarządzania oraz programy finansowe przyjazne klientom.

W wyniku wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz obszarów zainteresowań i zdobytej wiedzy na temat: księgowości, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, projektów inwestycyjnych, prawa bankowego, wekslowego, gospodarczego i cywilnego, zarządzania, psychologii oraz ubezpieczeń otrzymała wiele naród i wyróżnień za realizację powierzonych zadań.

Prywatnie:
Kaliszanka, od ponad 10 lat związana zawodowo także z Ostrowem Wielkopolskim. Szczęśliwa żona oraz matka Aleksandry - obecnie studentki wydziału politechnicznego mechanika i budowa maszyn. Aktywna i efektywna społecznica, wrażliwa na ludzką niedolę i potrzeby innych; swoją pasją ciągłej pomocy drugiemu człowiekowi zaraziła córkę. Wśród wielu zajęć znajduje także czas na spotkania z młodzieżą szkolną z liceów i szkół zawodowych, podczas których pogłębia wiedzę uczestników i tłumaczy tajniki ekonomii oraz bankowości oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem które działa na rzecz szeroko rozumianego środowiska technicznego poprzez prowadzenie najwyższej jakości szkoleń doskonalących wiedzę i praktyczne umiejętności pracowników sektora gospodarczego i osób fizycznych. Członek zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego drugiego co do wielkości w Wielkopolsce. W wolnych chwilach uprawia turystykę pieszą; pielęgnuje ogród i tworzy aranżacje roślinne; ciekawa piękna innych zakątków kuli ziemskiej i kultur innych narodów - zwiedza świat.


Jednostki podległe Marszałek Marzenie Wodzińskiej:

Departament Edukacji i Nauki

Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne podległe DEiN:

1) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w skład którego wchodzą: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna

2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

3) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

4) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w skład którego wchodzą: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna

5) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

6) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu

7) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni

8) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie

9) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

10) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.

11) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

12) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

13) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

14) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu

15) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu

16) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

17) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy

18) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance

Departament Środowiska

Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne podległe DSR:

1) Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne podległe Zarządowi Województwa:

1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

W Urzędzie Marszałkowskim pracuję w następujących komisjach:

  • Komisja Budżetowa,
  • Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej,
  • Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego,
  • Komisja Rodziny i Polityki Społecznej,
  • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Komisja Edukacji i Nauki
  • Członek Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii
  • Przewodnicząca Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy
  • Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki