Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

O mnie

Ekspert w zakresie ekonomii, prawa finansowego oraz rachunkowości, z 25 letnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie bankowości. Pracę zawodową rozpoczęła w Narodowym Banku Polskim (od początku kariery zawodowej spotkała się z tysiącami klientów, z setkami firm).

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (marketing i zarządzanie ze specjalizacją finanse i rachunkowość), studia podyplomowe z zakresu psychologii w biznesie, studia podyplomowe - Akademia trenera biznesu.

Zawodowo:
Dyrektor ostrowskiego oddziału jednego z największych banków w Polsce, z powodzeniem profesjonalnie realizująca w swej placówce nowoczesne formy zarządzania oraz programy finansowe przyjazne klientom.

W wyniku wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz obszarów zainteresowań i zdobytej wiedzy na temat: księgowości, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, projektów inwestycyjnych, prawa bankowego, wekslowego, gospodarczego i cywilnego, zarządzania, psychologii oraz ubezpieczeń otrzymała wiele naród i wyróżnień za realizację powierzonych zadań.

Prywatnie:
Kaliszanka, związana zawodowo z Ostrowem Wielkopolskim. Szczęśliwa żona oraz matka Aleksandry. Aktywna i efektywna społecznica, wrażliwa na ludzką niedolę i potrzeby innych; swoją pasją ciągłej pomocy drugiemu człowiekowi zaraziła córkę. Członek zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego drugiego co do wielkości w Wielkopolsce. W wolnych chwilach uprawia turystykę pieszą; pielęgnuje ogród i tworzy aranżacje roślinne; ciekawa piękna innych zakątków kuli ziemskiej i kultur innych narodów - zwiedza świat.


Jednostki podległe Marszałek Marzenie Wodzińskiej:

Departament Edukacji i Nauki,

1. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

2. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

3. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.

4. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu

5. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu

6. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

7. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie

8. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

9. Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej

10. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

11. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, w skład wchodzą: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna

12. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, w skład wchodzą: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna

13. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, w skład wchodzą: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna

14. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

15. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu

16. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu

17. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni

18. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

19. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

20. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie

21. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

22. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

 

Departament Zdrowia,

1. Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu

2. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Samodzielny Publiczny ZOZ w Śremie

3. Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ w Śremie

4. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

5. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej

6. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego

w Gnieźnie

7. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

8. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZOZ

9. Szpital Wojewódzki w Poznaniu

10. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu

11. Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu

12. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

13. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

14. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Romana Ostrzyckiego w Koninie

15. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

16. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie SPZOZ

17. Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

18. Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie

19. „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

20. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA

21. Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o.

22. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. Sokołówka

 

Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne podległe Zarządowi Województwa:

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

 

W Urzędzie Marszałkowskim pracuję w następujących komisjach:

  • Komisja Edukacji i Nauki
  • Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
  • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego