Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Konkursy UMWW

Szanowni Państwo,

Podczas licznych spotkań z organizacjami pozarządowymi słyszałam wiele na temat braku kompleksowej informacji o konkursach i dofinansowaniach dostępnych w departamentach i jednostkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Postanowiłam to zmienić i utworzyć zakładkę na mojej stronie, gdzie w sposób syntetyczny i przejrzysty będę informowała o wszelkich sposobach wsparcia dla organizacji pozarządowych, ogłaszanych konkursach i dofinansowaniach. Strona będzie na bieżąco aktualizowana.

Serdecznie zapraszam!

Lp.

Nazwa zadania

Adresaci zadania

Termin

 Informacje

1

Wspieranie projektów edukacyjnych z zakresu wychowania obywatelskiego.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs obejmuje projekty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około maja, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Departament Edukacji i Nauki

2

Wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat Wielkopolski wśród dzieci i młodzieży

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs obejmuje projekty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około maja, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Departament Edukacji i Nauki

3

Wspieranie realizacji projektów edukacyjnych z zakresu kultury języka, ortografii polskiej i literatury

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs obejmuje projekty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około maja, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Departament Edukacji i Nauki

4

Wspieranie działań z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, z uwzględnieniem roli lidera grupy.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs obejmuje projekty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około maja, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Departament Edukacji i Nauki

5

Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe.

 

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs obejmuje projekty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około maja, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Departament Edukacji i Nauki

6

Działania związane z rozwijaniem talentów, pasji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich.

 

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs obejmuje projekty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około maja, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Departament Edukacji i Nauki

7

Program „Szkolny Klub Sportowy”

 

Uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia, a jego zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

 

Departament Sportu i Turystyki

8

„Organizacja Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turysty

Podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja nie wcześniej niż około czerwca, a jego zakończenie nastąpi nie później niż około października

Departament Sportu i Turystyki

9

Organizacja otwarcia sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski

mieszkańcy województwa wielkopolskiego oraz turyści przybywających do województwa wielkopolskiego.

 

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia, a zakończenie nastąpi nie później niż około lipca

Departament Sportu i Turystyki

10

Organizacja akcji „Weekend na Szlaku Piastowskim”

mieszkańcy województwa wielkopolskiego oraz turyści przybywających do województwa wielkopolskiego.

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia, a zakończenie nastąpi nie później niż około sierpnia

Departament Sportu i Turystyki

11

Kultura fizyczna 2018 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Dzieci i młodzież współzawodnicząca w ramach ww. zawodów sportowych,

Konkurs obejmuje zadanie publiczne, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu około marca, a jego zakończenie nastąpi nie później niż około października

Departament Sportu i Turystyki

12

Turystyka i krajoznawstwo 2018 - Turystyka biznesowa

 

Mieszkańcy Wielkopolski i turyści odwiedzający Wielkopolskę

Konkurs obejmuje zadanie publiczne, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia, a jego zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departament Sportu i Turystyki

13

Turystyka i krajoznawstwo 2018 – projekty turystyczne

Mieszkańcy Wielkopolski i turyści odwiedzający Wielkopolskę

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia, a zakończenie nastąpi nie później niż około sierpnia

Departament Sportu i Turystyki

14

Turystyka i krajoznawstwo 2018 – projekty turystyczne / szkolenia / wydawnictwa / inne

Mieszkańcy Wielkopolski i turyści odwiedzający Wielkopolskę

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia, a zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departament Sportu i Turystyki

15

Turystyka i krajoznawstwo 2018 – poprawa i rozwój bazy turystycznej

Mieszkańcy Wielkopolski i turyści odwiedzający Wielkopolskę

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia, a zakończenie nastąpi nie później niż około sierpnia

Departament Sportu i Turystyki

16

Kultura fizyczna 2018 Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”

Uczniowie szkół podstawowych z klas I – III z terenu województwa wielkopolskiego.

Konkurs obejmuje zadanie publiczne, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około lutego, a jego zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departament Sportu i Turystyki

17

Kultura fizyczna 2018 – projekty sportowe „Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2018”

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs rozpoczyna się nie wcześniej niż około marca, a jego zakończenie nastąpi nie później niż około sierpnia

Departament Sportu i Turystyki

18

Kultura fizyczna 2018 – projekty sportowe „Organizacja cyklu imprez biegowych pn. „Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2018”

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około marca, a jego zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departament Sportu i Turystyki

19

Kultura fizyczna 2018 – projekty sportowe „Organizacja cyklu imprez pływackich pn. „Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2018”

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około marca, a jego zakończenie nastąpi nie później niż około września

Departament Sportu i Turystyki

20

Kultura fizyczna 2018 – projekty sportowe „Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne”

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia, a jego zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Departament Sportu i Turystyki

21

Kultura fizyczna 2018 – projekty sportowe Organizacja cyklu imprez koszykówki 3 x 3 pn. „Grand Prix Wielkopolski w Koszykówce 3 x 3 2018”

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około marca, a jego zakończenie nastąpi nie później około września

Departament Sportu i Turystyki

22

Kultura fizyczna 2018 – imprezy sportowe -

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia, a zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departament Sportu i Turystyki

23

Kultura fizyczna 2018 – poprawa i rozwój bazy sportowej

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w około kwietnia, a zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departament Sportu i Turystyki

24

 

Kultura fizyczna 2018 – szkolenie

Mieszkańcy Wielkopolski w tym osoby z osób z niepełnosprawnościami

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około lutego, a jego zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departament Sportu i Turystyki

25

Prowadzenie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w 2018 roku w Pile.

Grupy inicjatywne podejmujące kroki do utworzenia organizacji pozarządowej

Konkurs obejmuje oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około kwietnia, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departament Organizacyjny i Kadr

26

Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety.

Kobiety w wieku 19 – 60 lat, mieszkanki województwa wielkopolskiego z przynajmniej średnim wykształceniem, dotyczących ryzyka szkód wynikających z picia alkoholu.

 

od maja do września

Departament Zdrowia

27

III edycja konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska

Uczniowie klas 7 Szkół podstawowych oraz 2 i 3 klas gimnazjów

do końca lutego

Departament Środowiska

28

Organizacja etapu Okręgowego XXXIII Olimpiady wiedzy ekologicznej

 

Młodzież gimnazjalna oraz uczniowie szkół podstawowych

od 14 kwietnia

Departament Środowiska

29

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województw wielkopolskiego

Jednostki samorządu terytorialnego jednostki budżetowe   i zakłady budżetowe podlegające jednostką samorządu terytorialnego organizacje pożytku publicznego, podmioty gospodarcze zarejestrowane na teinie wielkopolski

do końca marca

Departament Środowiska

30

Aktywni w Wielkopolsce

Gminy związki między gminne, placówki oświatowe, centra edukacji ekologicznej, organizacje pozarządowe , parki narodowe i krajobrazowe, przedsiębiorcy, Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Do 14 czerwca przyjmowanie deklaracji, do 30 czerwca wypełnianie formularzy.

Departament Środowiska

31

Nasza wieś, naszą wspólną sprawą"

Mieszkańcy obszarów Wiejskich

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około lipca., a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

32

Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

33

Opracowanie narzędzia pomiaru dostępności instytucji użyteczności publicznej dla osób

z niepełnosprawnościami oraz wykorzystanie opracowanego narzędzia do przeprowadzenia pilotażowego audytu min. 10 instytucji podlegających samorządowi województwa wielkopolskiego.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

34

Realizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem ekologii.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

35

Realizacja działań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

36

Realizacja subregionalnych i/lub regionalnych przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i/lub promujących aktywny styl życia osób starszych.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej około czerwca, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

37

Popularyzowanie działalności i współpracy rad seniorów z województwa wielkopolskiego poprzez spotkania, szkolenia, warsztaty.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

38

Wspieranie dostępu do wczesnej wielospecjalistycznej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej niepełnosprawności/orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Zadanie skierowane np. do dzieci na etapie wczesnej rehabilitacji, osób po udarze, osób po wypadkach.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

39

Realizacja działań wspierających skierowanych do: - dzieci i/lub - rodzeństwa i/lub - rodziców osób z niepełnosprawnością i/lub osób przewlekle chorych.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

40

Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

41

Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie chorym oraz ich rodzinom poprzez działalność hospicyjną lub wolontariat szpitalny

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

42

Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

43

Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społecznej imigrantów

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż około czerwca, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około listopada

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

44

Wspieranie przedsięwzięć o najwyższych walorach artystycznych i dużym potencjale promocyjnym regionu.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpi nie wcześniej niż około lutego, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego

45

Realizacja przedsięwzięć artystycznych, służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki oraz zaspakajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Wielkopolski

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpi nie wcześniej niż około lutego, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego

46

Realizacja projektów służących wspieraniu edukacji kulturalnej i rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpi nie wcześniej niż około lutego, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego

47

Wspieranie projektów promujących Wielkopolskę w kraju i poza jego granicami.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpi nie wcześniej niż około lutego 2018, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego

48

Praca u podstaw w XXI wieku - realizacja projektów kulturalnych o charakterze społecznym.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpi nie wcześniej niż około lutego, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego

49

Wspieranie projektów umożliwiających realizację przedsięwzięć na rzecz kultury w miejscowościach oddalonych od centrów kultury.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpi nie wcześniej niż około lutego, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego

50

Organizacja przedsięwzięć promujących materialne i niematerialne dziedzictwo Wielkopolski

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpi nie wcześniej niż około lutego, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego

51

Zwiększanie dostępu do kultury poprzez zastosowanie nowych technologii.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpi nie wcześniej niż około lutego, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego

52

Regionalny patriotyzm.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpi nie wcześniej niż około lutego, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego

53

Kulturalne ikony regionu

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpi nie wcześniej niż około lutego, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego

54

Kooperacja z instytucjami kultury.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpi nie wcześniej niż w dniu około lutego, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego

55

Wspieranie inicjatyw o charakterze literackim, wydawniczym oraz działań promujących literaturę i czytelnictwo. Inicjowanie i organizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych mających charakter międzynarodowy.

Mieszkańcy Wielkopolski

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpi nie wcześniej niż około lutego, a ich zakończenie nastąpi nie później niż około grudnia

Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego

56

Poznajemy parki krajobrazowe Polski edycja XIII

Uczniowie z gmin leżących na terenie parków krajobrazowych

 

 

1 etap – 14 listopada 2018 r.

2 etap – 15 grudnia 2018 r.

3 etap – 10 stycznia 2019 r.

4 etap – 28 luty 2019 r.

5 etap – 04 - 08 czerwca 2019 r.,

Zespól parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

 

57

Ja i przyroda edycja XVI

Uczniowie klas V i VI szkół podstawowych z miast Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła

w roku szkolnym 2018/2019

Zespól parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

58

Konkurs wiedzy o regionie Moja Wielkopolska

Uczniowie gimnazjów

27 luty – pierwszy etap

12 kwietnia – drugi etap

Zespól parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

59

Sołectwo przyjazne naturze

Sołectwa województwa wielkopolskiego

do 30 kwietnia

Zespól parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

60

konkursie na hasło przewodnie tegorocznego Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska organizowanego 3 czerwca 2018

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas 1-6 województwa

wielkopolskiego

Do 31 marca

Zespól parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

61

Malowany Dzień Środowiska

Uczniowie szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego

do 30 kwietnia

Zespól parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego