Marzena Wodzińska

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

W Urzędzie Marszałkowskim pracuję w następujących komisjach:

  • Komisja Budżetowa,
  • Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej,
  • Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego,
  • Komisja Rodziny i Polityki Społecznej,
  • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Komisja Edukacji i Nauki
  • Członek Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii
  • Przewodnicząca Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy
  • Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki