Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Bronisław Komorowski w Poznaniu - 6 marca 2015 r.

6 marca 2015 r., mieszkańcy Poznania mogli osobiście spotkać się i porozmawiać z Bronisławem Komorowskim, Prezydentem RP.

Dokładnie w samo południe Pan Prezydent Bronisław Komorowski zjawił się pod poznańskim ratuszem, gdzie spotkał się z Komitetem Honorowym popierającym jego kandydaturę podczas kolejnych wyborów prezydenckich. W spotkaniu wzięła również udział między innymi Pani Marszałek Marzena Wodzińska.

Po oficjalnej części Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z mieszkańcami Poznania oraz turystami przebywającymi na Starym Rynku.

Zdjęcia w galerii

XXV – lecie Samorządu Terytorialnego - 6 marca 2015 r.

W piątek 6 marca br., Pani Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w uroczystościach z okazji Kongresu XXV – lecia Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu dział wzięli przedstawiciele wszystkich polskich korporacji samorządowych, przedstawiciele Rządu oraz Parlamentu.

Gościem honorowym był prezydent Bronisław Komorowski, który w swym wystąpieniu podkreślił znaczącą rolę samorządu terytorialnego „nie ma wolności bez samorządności …”.Swoje wystąpienie wygłosił również profesor Jerzy Buzek.

Obchody XXV-lecia samorządu Terytorialnego odbywały się w Wielkopolsce i poprzedzone były obradami Konwentu Marszałów Województw RP.

Zdjęcie: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zdjęcia w galerii

Projekt z Wielkopolski "Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” w gronie najlepszych

Realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” uzyskał tytuł „Najlepszej inwestycji w człowieka 2014” w ramach ósmej edycji konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.  

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 86 projektów. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w dniu 16 marca br. Jury doceniło "Czas zawodowców" między innymi za kompleksowość wsparcia, osiągnięte korzyści oraz efekty, jakie już są widoczne w wielkopolskim systemie kształcenia zawodowego.

Głównym celem projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” jest wdrożenie w latach 2012 – 2015, w wielkopolskich technikach, programów rozwojowych w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy. Projekt realizowany jest od lipca 2012 roku i potrwa do końca września 2015 roku.

Jak wyjaśnia Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, działaniami projektowymi (praktyki w laboratoriach, kształcenie modułowe, praktyki i staże u pracodawców, doradztwo zawodowe) objęto ponad 9 000 uczniów kształcących się w jednym z sześciu kierunków na poziomie technika: technik informatyk, organizacji reklamy, mechatronik, logistyk, handlowiec, ekonomista. Kierunki te zostały wyspecyfikowane na podstawie wyników naboru w wielkopolskich technikach w roku szkolnym 2012 oraz na podstawie raportów gospodarczych z tamtego okresu.

Mając na uwadze potrzebę poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, korzyści dla regionu i jego mieszkańców, Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaplanował realizację projektu w trybie pozakonkursowym pt.: „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w ramach WRPO 2014+ - informuje Marzena Wodzińska. - Projekt realizowany w latach 2015 – 2022 obejmie wsparciem 15 000 uczniów techników w kierunkach kształcenia zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy, m.in. w branżach z największą liczbą przedsiębiorstw szybkiego wzrostu wskazanych w badaniach i analizach oraz Regionalnych Sieciach Innowacji. W ramach działań projektowych przewidziano doposażenie szkół w sprzęt lub pomoce dydaktyczne, rozbudowę sieci laboratoriów praktyk, organizację praktyk i staży u pracodawców oraz rozwój systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Marzena Wodzińska
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Obrady Konwentu Marszałków po raz pierwszy w Wielkopolsce - 5 marca 2015 r.

W dniu 5 marca br. odbyło się posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP w Wielkopolsce. Na ten jeden dzień poznański Hotel Andersia stał się areną do dyskusji szefów polskich regionów, specjalistów różnych dziedzin oraz wszystkich zaproszonych gości.

Obrady, które otworzył gospodarz spotkania Pan Marszałek Marek Woźniak, Przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP, a w których udział wzięła również Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, poświęcone były m.in. następstwom wprowadzenia nowej ustawy Prawo wodne dla samorządów województw, kwestiom wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych, a także roli jaką przedstawiciele samorządów terytorialnych pełnią w tworzeniu karty potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.           W dalszej części uczestnicy zgromadzenia wzięli udział w Obradach Plenarnych Związku Województw RP na terenie Centrum Kongresowego MTP.