Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Centrum Bioróżnorodności Doliny Baryczy - 24 marca 2015 r.

24 marca 2015 r. w Miliczu odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Bioróżnorodności Doliny Baryczy, które powstało z inicjatywy Fundacji na rzecz Ziemi Milickiej oraz Dolnośląskiego i Wielkopolskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Podczas oficjalnego otwarcia konferencji odczytano list od Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego skierowany do wszystkich uczestników wydarzenia.

Pani Marszałek podkreśliła, iż „powstanie ośrodka jest dobrym przykładem współpracy jednostek samorządowych i pozarządowych z pogranicza województw na rzecz ochrony środowiska tego wyjątkowego obszaru. Wiadomo mi, że współpraca pomiędzy Zespołami Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Dolnośląskiego jest realizowana od kilku lat poprzez min. wspólne wydawnictwa, różnorodne konkursy oraz inne projekty angażujące nie tylko młodzież ale  i dorosłych. Współpraca zaangażowanych w projekt jednostek daje gwarancje trwałości i jakości realizacji założonego programu…”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, nadleśnictw, szkół oraz organizacji pozarządowych z terenu parku krajobrazowego.