Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Stawiamy na Edukację - 27 kwietnia 2015 r.

27 kwietnia 2015 r. Marszałek Marzena Wodzińska spotkała się z Panią Urszulą Augustyn, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pełnomocnik Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach.

Tematem spotkania był rozwój edukacji w Wielkopolsce.

Pani Marszałek poruszyła z Panią Minister następujące tematy: karta nauczyciela - szanse i zagrożenia w dobie XXI wieku dla nauczycieli, rozwój szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce w okresie nowej perspektywy unijnej - strategia i mapa inwestycji, szkolnictwo dualne - współpraca z pracodawcami- solidne wykształcenie i nauka zawodu, dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, kształcenie zawodowe - korelacja zakresu materiału w technikach zawodowych w aspekcie kontynuacji nauki na studiach wyższych.

Pani Marszałek przedstawiła również Pani Minister zakres działalności powołanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego „Rady do spraw nauki i edukacji” prosząc zarazem o wsparcie zespołu ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na zakończenie spotkania Pani Minister podkreśliła, iż chętnie włączy się w prace „Rady do spraw edukacji i nauki” a zarazem deklarując chęć współpracy zapowiedziała planowaną wizytę w Wielkopolsce.

VI Turniej Kręglarski i Cymbergaja dla osób niepełnosprawnych w Kaliszu – 23 kwietnia 2015 r.

W dniu 23 kwietnia 2015 r., odbyła się VI edycja Turnieju Kręglarskiego i Cymbergaja dla osób niepełnosprawnych w Kaliszu. Zawody odbyły się w kaliskim Centrum Rozrywki „Amnezja". W zawodach brało udział 65 zawodników z 13 drużyn. Zawody zostały zorganizowane, podobnie jak w latach poprzednich, przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” i Warsztat Terapii Zajęciowej w Kaliszu.

W imieniu Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej Turniej odwiedził Piotr Tomankiewicz, który pogratulował organizatorom organizacji kolejnej edycji wspaniałej imprezy integracyjnej dla niepełnosprawnych oraz wręczył zwycięzcom nagrody ufundowane przez Marszałek Wodzińską.

Imprezę można było zorganizować na odpowiednim poziomie dzięki dofinansowaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Zdjęcia w galerii

Życzenia imieninowe

Bardzo serdecznie dziękuję za życzenia imieninowe, za tyle, tak życzliwych słów.
Dziękuję za pamięć.

Marzena Wodzińska

 

XXV Biegi Uliczne „Wiosna Cekowska” – 25 kwietnia 2015 r.

Rekordowa liczba biegaczy wzięła udział w jubileuszowych, XXV Biegach Ulicznych „Wiosna Cekowska”, które odbyły się w Cekowie Kolonii w sobotę 25 kwietnia 2015 r. Piękna wiosenna pogoda sprawiła, że frekwencja była wyjątkowa. Na początku odbywały się biegi przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym, później startowała młodzież. W biegu głównym na dystansie 5 km im. Adama Mariana Walczaka zwyciężył Białorusin Iuriy Mastov z bardzo dobrym czasem 15 min. 37 sek.

W imieniu Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej podczas ceremonii otwarcia list do organizatorów i mieszkańców Gminy Ceków Kolonia przeczytał Piotr Tomankiewicz. W liście Marszałek Marzena Wodzińska podziękowała za zaproszenie Wójtowi Gminy Ceków Kolonia Mariuszowi Chojnackiemu i życząc uczestnikom udanego biegania obiecała, że na pewno odwiedzi „Wiosnę Cekowską” za rok.

Zdjęcia w galerii

Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej - 22 kwietnia 2015 r.

W dniu 22 kwietnia br. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie Pani Marszałek Marzena Wodzińska otworzyła spotkanie dotyczące projektu Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej, którego była jednym z inicjatorów.
W spotkaniu uczestniczyło 21 osób reprezentujących samorząd szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, nadleśnictwa, organizacje pozarządowe oraz placówki kulturalne.

W trakcie spotkania zaprezentowana została idea ekomuzeum, walory przyrodnicze i kulturowe terenu doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej oraz proponowane założenia dotyczące zasięgu ekomuzeum, podmiotów wchodzących w jego skład, form organizacji i współpracy a także pozyskiwania środków na działanie.
Po zakończeniu prezentacji odbyła się dyskusja. Uczestnicy spotkania poparli projekt wskazując, że stanowi on znaczącą szansę rozwoju dla tego terenu. Wobec powyższego ustalono, że na początku czerwca br. odbędzie się kolejne spotkanie robocze, którego celem jest uszczegółowienie zakresu i form współpracy w ramach realizowanego przedsięwzięcia.

„Moim zdaniem idea ekomuzeum stanowi dla tego obszaru szansę na lepsze poznanie miejscowego dziedzictwa i jednocześnie podniesienie atrakcyjności turystycznej. Dzięki ekomuzeum możliwe będzie osiągnięcie pozytywnych rezultatów zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców, którzy będą mogli dostrzec zalety otaczającego krajobrazu” – powiedziała Marszałek Marzena Wodzińska.

Zdjęcia w galerii