Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej - 22 kwietnia 2015 r.

W dniu 22 kwietnia br. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie Pani Marszałek Marzena Wodzińska otworzyła spotkanie dotyczące projektu Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej, którego była jednym z inicjatorów.
W spotkaniu uczestniczyło 21 osób reprezentujących samorząd szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, nadleśnictwa, organizacje pozarządowe oraz placówki kulturalne.

W trakcie spotkania zaprezentowana została idea ekomuzeum, walory przyrodnicze i kulturowe terenu doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej oraz proponowane założenia dotyczące zasięgu ekomuzeum, podmiotów wchodzących w jego skład, form organizacji i współpracy a także pozyskiwania środków na działanie.
Po zakończeniu prezentacji odbyła się dyskusja. Uczestnicy spotkania poparli projekt wskazując, że stanowi on znaczącą szansę rozwoju dla tego terenu. Wobec powyższego ustalono, że na początku czerwca br. odbędzie się kolejne spotkanie robocze, którego celem jest uszczegółowienie zakresu i form współpracy w ramach realizowanego przedsięwzięcia.

„Moim zdaniem idea ekomuzeum stanowi dla tego obszaru szansę na lepsze poznanie miejscowego dziedzictwa i jednocześnie podniesienie atrakcyjności turystycznej. Dzięki ekomuzeum możliwe będzie osiągnięcie pozytywnych rezultatów zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców, którzy będą mogli dostrzec zalety otaczającego krajobrazu” – powiedziała Marszałek Marzena Wodzińska.

Zdjęcia w galerii

Akcelerator dla Kalisza

W dniu dzisiejszym tj. 23 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podczas posiedzenia podjął decyzję o zakupie, montażu i uruchomieniu akceleratora wysokoenergetycznego, który zostanie przeznaczony dla nowo wybudowanego ośrodka radioterapii w Kaliszu.

Przedsięwzięcie to pozwoli na rozpoczęcie wykonywania świadczeń radioterapii w tym ośrodku jeszcze w tym roku, a także zakontraktować świadczenia radioterapii z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Znamy Człowieka Roku 2014 Ziemi Ostrzeszowskiej - 20 kwietnia 2015 r.

20 kwietnia 2015 r. Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w uroczystej gali wręczenia statuetek w plebiscycie „Człowiek Roku 2014 Powiatu Ostrzeszowskiego”. Gala odbyła się w ostrzeszowskim Dworku i była uhonorowaniem trwającego od kilku miesięcy plebiscytu zorganizowanego przez „Twój Puls Tygodnia”. O wynikach konkursu zadecydowali czytelnicy tygodnika.

Człowiekiem Roku 2014 powiatu ostrzeszowskiego został Zbyszko Szmaj.

Zdobywca tytułu Menager Roku 2014 to Zbigniew Jangas - właściciel firmy Drewmar z Kraszewic.

Zdobywcą tytułu Samorządowiec Roku 2014 - Henryk Plichta- wójt Czajkowa

Laureat tytułu Uczeń Roku 2014 - Maksymilian Szczypkowski-I LO w Ostrzeszowie

Zdobywcy tytułu Pro Publico Bono Roku 2014 - Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostrzeszowie.

Pragnę w tym miejscu złożyć wszystkim nagrodzonym gratulacje. Życzę, aby przyznane wyróżnienia stały się sprzymierzeńcem w realizacji zamierzonych celów oraz powziętych postanowień. Warto inwestować w rozwój takich talentów. Jestem pewna, iż Państwo realizując kolejne cele z zapałem i zaangażowaniem przyczynią się do rozwoju gospodarczego Powiatu Ostrzeszowskiegopowiedziała Marszałek Marzena Wodzińska.

Zdjęcia w galerii

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - 18 kwietnia 2015 r.

18 kwietnia 2015 r. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonała uroczystego otwarcia etapu okręgowego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej jest najpopularniejszą spośród 34 organizowanych aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest ona adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Etap okręgowy XXX OWE rozpoczął się w całym kraju 18 kwietnia 2015 r. o godzinie 10.00. W województwie wielkopolskim do etapu okręgowego zakwalifikowało się 115 uczniów z 51 szkół, natomiast przystąpiło do niego 99 uczniów z 39 szkół.

„Jestem przekonana, iż wysiłek, jaki włożyliście w przygotowania do dzisiejszych zmagań będzie miał oprócz ogromnej satysfakcji dla Was również wymiar praktyczny. Wiedza, jaką nabyliście pozwoli otworzyć perspektywy dalszego rozwoju, tak by w przyszłości Wasz wkład w życie społeczne naszego kraju nie pozostawał niezauważony. Gratuluję wszystkim zawodnikom ogromnej wiedzy, wielkiego zaangażowania oraz ducha walki. Dla mnie każdy z uczestników jest dziś zwycięzcom, ponieważ zdobyta wiedza pozwoli poszerzyć wiadomości z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” – powiedziała Marszałek Marzena Wodzińska Podczas otwarcia olimpiady.

Do etapu centralnego, który zostanie przeprowadzony w dniach 5 - 7 czerwca 2015 r. w Olsztynie zakwalifikowali się uczniowie z poniższych szkół ( wg przyznanego miejsca):

  1. III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Koninie.
  2. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej –Curie w Pile.
  3. Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
  4. Liceum Ogólnokształcące im. Św. Marii Magdaleny w Poznaniu.
  5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące
  6. Marii Skłodowskiej –Curie w Wolsztynie.
  7. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej –Curie w Ostrzeszowie.
  8. Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie.

Senaty 62 wyższych uczelni państwowych przyznały indeksy finalistom szczebla centralnego.

Zdjęcia w galerii

W Tłokini Kościelnej na temat ochrony Lasów - 15 kwietnia 2015 r.

15 kwietnia 2015 r. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w seminarium „Ochrona przeciwpożarowa – Infrastruktura i Las” organizowanym w Pałacu w Tłokini Kościelnej.

Podczas oficjalnego otwarcia konferencji Marszałek Marzena Wodzińska podziękowała za zaproszenie, podkreśliła rangę spotkania i wyraziła uznanie dla prelegentów oraz organizatorów wydarzenia.

„Lasy, to ogólnonarodowe dobro pokrywające prawie jedną trzecią powierzchni naszego Kraju. Lasy spełniają wiele funkcji, są także ulubionym miejscem wypoczynku dla ludzi, którzy coraz częściej szukają kontaktu z przyrodą. Rola lasu w funkcjonowaniu społeczeństwa jest więc nie do przecenienia. Udostępnienie lasu społeczeństwu wiąże się jednak z szeregiem zagrożeń, którym należy przeciwdziałać…” – powiedziała Marszałek Marzena Wodzińska.