Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej - 22 kwietnia 2015 r.

W dniu 22 kwietnia br. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie Pani Marszałek Marzena Wodzińska otworzyła spotkanie dotyczące projektu Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej, którego była jednym z inicjatorów.
W spotkaniu uczestniczyło 21 osób reprezentujących samorząd szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, nadleśnictwa, organizacje pozarządowe oraz placówki kulturalne.

W trakcie spotkania zaprezentowana została idea ekomuzeum, walory przyrodnicze i kulturowe terenu doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej oraz proponowane założenia dotyczące zasięgu ekomuzeum, podmiotów wchodzących w jego skład, form organizacji i współpracy a także pozyskiwania środków na działanie.
Po zakończeniu prezentacji odbyła się dyskusja. Uczestnicy spotkania poparli projekt wskazując, że stanowi on znaczącą szansę rozwoju dla tego terenu. Wobec powyższego ustalono, że na początku czerwca br. odbędzie się kolejne spotkanie robocze, którego celem jest uszczegółowienie zakresu i form współpracy w ramach realizowanego przedsięwzięcia.

„Moim zdaniem idea ekomuzeum stanowi dla tego obszaru szansę na lepsze poznanie miejscowego dziedzictwa i jednocześnie podniesienie atrakcyjności turystycznej. Dzięki ekomuzeum możliwe będzie osiągnięcie pozytywnych rezultatów zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców, którzy będą mogli dostrzec zalety otaczającego krajobrazu” – powiedziała Marszałek Marzena Wodzińska.

Zdjęcia w galerii