Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Stawiamy na Edukację - 27 kwietnia 2015 r.

27 kwietnia 2015 r. Marszałek Marzena Wodzińska spotkała się z Panią Urszulą Augustyn, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pełnomocnik Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach.

Tematem spotkania był rozwój edukacji w Wielkopolsce.

Pani Marszałek poruszyła z Panią Minister następujące tematy: karta nauczyciela - szanse i zagrożenia w dobie XXI wieku dla nauczycieli, rozwój szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce w okresie nowej perspektywy unijnej - strategia i mapa inwestycji, szkolnictwo dualne - współpraca z pracodawcami- solidne wykształcenie i nauka zawodu, dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, kształcenie zawodowe - korelacja zakresu materiału w technikach zawodowych w aspekcie kontynuacji nauki na studiach wyższych.

Pani Marszałek przedstawiła również Pani Minister zakres działalności powołanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego „Rady do spraw nauki i edukacji” prosząc zarazem o wsparcie zespołu ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na zakończenie spotkania Pani Minister podkreśliła, iż chętnie włączy się w prace „Rady do spraw edukacji i nauki” a zarazem deklarując chęć współpracy zapowiedziała planowaną wizytę w Wielkopolsce.