Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Środki unijne dla małych i średnich przedsiębiorców – 8 kwietnia 2015 r.

8 kwietnia 2015 r. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w spotkaniu „środki unijne dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie unijnej 2014-2020” w Ostrowie Wielkopolskim. W spotkaniu udział wzięło ponad 70 przedsiębiorców z terenu Południowej Wielkopolski.

Podczas spotkania Pani Marszałek zaznaczyła, iż nowa perspektywa finansowa to nowa szansa dla wielkopolskich przedsiębiorców. Obecna inicjatywa finansowa będzie programem łączącym współfinansowanie z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (w latach 2007-2013 realizowany był pogram jednofunduszowy). Pozwoli to na lepszą koordynację wykorzystania środków obu funduszy. Będzie możliwość uzupełniania projektów inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków EFRR, projektami „miękkimi”, które są możliwe do realizacji w ramach EFS i odwrotnie. To najistotniejsza różnica. Zdecydowanie większa w WRPO 2014-2020 kwota środków na wsparcie działań rozwojowych. W chwili obecnej jest to łącznie 2 450,2 mln euro, a więc o 581 mln euro więcej.

W WRPO 2014-2020, zarezerwowano dla wielkopolskich przedsiębiorców kwotę prawie 468 mln euro. Wspierane będą przedsiębiorstw inwestujące w innowację w ramach tzw. Inteligentnych specjalizacji. Przewiduje się preferencje dla przedsięwzięć podejmowanych dla rozwoju inteligentnych specjalizacji Wielkopolski. W programie jest większa możliwość wykorzystania w WRPO 2014-2020 szerszego zakresu zwrotnych instrumentów finansowych. W okresie 2007-2013 instrumenty finansowe (np. pożyczki) mogły być stosowane tylko w dwóch obszarach (przy wspieraniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz przy miejskich projektach rewitalizacyjnych). W latach 2014-202O praktycznie będzie to możliwe we wszystkich obszarach interwencji i w całym Programie. To wielka dodatkowa szansa dla przedsiębiorców.

W perspektywie 2014-2020 ograniczono w programach operacyjnych wsparcie dla dużych przedsiębiorstw. Generalnie pomoc otrzymają teraz małe i średnie firmy.


Zdjęcia w galerii