Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - 18 kwietnia 2015 r.

18 kwietnia 2015 r. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonała uroczystego otwarcia etapu okręgowego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej jest najpopularniejszą spośród 34 organizowanych aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest ona adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Etap okręgowy XXX OWE rozpoczął się w całym kraju 18 kwietnia 2015 r. o godzinie 10.00. W województwie wielkopolskim do etapu okręgowego zakwalifikowało się 115 uczniów z 51 szkół, natomiast przystąpiło do niego 99 uczniów z 39 szkół.

„Jestem przekonana, iż wysiłek, jaki włożyliście w przygotowania do dzisiejszych zmagań będzie miał oprócz ogromnej satysfakcji dla Was również wymiar praktyczny. Wiedza, jaką nabyliście pozwoli otworzyć perspektywy dalszego rozwoju, tak by w przyszłości Wasz wkład w życie społeczne naszego kraju nie pozostawał niezauważony. Gratuluję wszystkim zawodnikom ogromnej wiedzy, wielkiego zaangażowania oraz ducha walki. Dla mnie każdy z uczestników jest dziś zwycięzcom, ponieważ zdobyta wiedza pozwoli poszerzyć wiadomości z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” – powiedziała Marszałek Marzena Wodzińska Podczas otwarcia olimpiady.

Do etapu centralnego, który zostanie przeprowadzony w dniach 5 - 7 czerwca 2015 r. w Olsztynie zakwalifikowali się uczniowie z poniższych szkół ( wg przyznanego miejsca):

  1. III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Koninie.
  2. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej –Curie w Pile.
  3. Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
  4. Liceum Ogólnokształcące im. Św. Marii Magdaleny w Poznaniu.
  5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące
  6. Marii Skłodowskiej –Curie w Wolsztynie.
  7. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej –Curie w Ostrzeszowie.
  8. Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie.

Senaty 62 wyższych uczelni państwowych przyznały indeksy finalistom szczebla centralnego.

Zdjęcia w galerii

W Tłokini Kościelnej na temat ochrony Lasów - 15 kwietnia 2015 r.

15 kwietnia 2015 r. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w seminarium „Ochrona przeciwpożarowa – Infrastruktura i Las” organizowanym w Pałacu w Tłokini Kościelnej.

Podczas oficjalnego otwarcia konferencji Marszałek Marzena Wodzińska podziękowała za zaproszenie, podkreśliła rangę spotkania i wyraziła uznanie dla prelegentów oraz organizatorów wydarzenia.

„Lasy, to ogólnonarodowe dobro pokrywające prawie jedną trzecią powierzchni naszego Kraju. Lasy spełniają wiele funkcji, są także ulubionym miejscem wypoczynku dla ludzi, którzy coraz częściej szukają kontaktu z przyrodą. Rola lasu w funkcjonowaniu społeczeństwa jest więc nie do przecenienia. Udostępnienie lasu społeczeństwu wiąże się jednak z szeregiem zagrożeń, którym należy przeciwdziałać…” – powiedziała Marszałek Marzena Wodzińska.

Finał i podsumowanie XII edycji konkursu „Ja i Przyroda” - 13 kwietnia 2015

13 kwietnia 2015 r., Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w XII edycji konkursu „Ja i Przyroda”.

Do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie przyjechały reprezentacje szkół podstawowych z Poznania, Leszna, Kalisza, Konina i Piły. Uczniowie rywalizowali w 2 - częściowym konkursie (część pierwsza – test dotyczący ogólnej wiedzy przyrodniczej oraz znajomości parków krajobrazowych Wielkopolski, część druga – rozpoznawanie chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz charakterystycznych obiektów znajdujących się w parkach krajobrazowych Wielkopolski).

Podczas wręczania nagród Marszałek Marzena Wodzińska pogratulowała uczestnikom wszystkich drużyn ogromnej wiedzy, wielkiego zaangażowania oraz ducha walki. „Dla mnie każdy z uczestników jest dziś zwycięzcom, ponieważ zdobyta wiedza pozwoli poszerzyć wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, pogłębi zamiłowanie i szacunek dla przyrody. W tym miejscu chcę również podziękować rodzicom i nauczycielom za wsparcie swoich podopiecznych oraz wkład w rozwój ich pasji” – powiedziała Marszałek Marzena Wodzińska.

Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 46 z Poznania. Kolejne miejsca zajęły: drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 5 z Piły, drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 9 z Kalisza, drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 13 z Leszna oraz drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 9 z Konina.
Główną nagrodą są 5-dniowe warsztaty przyrodnicze w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie.

Zdjęcia w galerii

Środki unijne dla małych i średnich przedsiębiorców – 8 kwietnia 2015 r.

8 kwietnia 2015 r. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w spotkaniu „środki unijne dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie unijnej 2014-2020” w Ostrowie Wielkopolskim. W spotkaniu udział wzięło ponad 70 przedsiębiorców z terenu Południowej Wielkopolski.

Podczas spotkania Pani Marszałek zaznaczyła, iż nowa perspektywa finansowa to nowa szansa dla wielkopolskich przedsiębiorców. Obecna inicjatywa finansowa będzie programem łączącym współfinansowanie z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (w latach 2007-2013 realizowany był pogram jednofunduszowy). Pozwoli to na lepszą koordynację wykorzystania środków obu funduszy. Będzie możliwość uzupełniania projektów inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków EFRR, projektami „miękkimi”, które są możliwe do realizacji w ramach EFS i odwrotnie. To najistotniejsza różnica. Zdecydowanie większa w WRPO 2014-2020 kwota środków na wsparcie działań rozwojowych. W chwili obecnej jest to łącznie 2 450,2 mln euro, a więc o 581 mln euro więcej.

W WRPO 2014-2020, zarezerwowano dla wielkopolskich przedsiębiorców kwotę prawie 468 mln euro. Wspierane będą przedsiębiorstw inwestujące w innowację w ramach tzw. Inteligentnych specjalizacji. Przewiduje się preferencje dla przedsięwzięć podejmowanych dla rozwoju inteligentnych specjalizacji Wielkopolski. W programie jest większa możliwość wykorzystania w WRPO 2014-2020 szerszego zakresu zwrotnych instrumentów finansowych. W okresie 2007-2013 instrumenty finansowe (np. pożyczki) mogły być stosowane tylko w dwóch obszarach (przy wspieraniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz przy miejskich projektach rewitalizacyjnych). W latach 2014-202O praktycznie będzie to możliwe we wszystkich obszarach interwencji i w całym Programie. To wielka dodatkowa szansa dla przedsiębiorców.

W perspektywie 2014-2020 ograniczono w programach operacyjnych wsparcie dla dużych przedsiębiorstw. Generalnie pomoc otrzymają teraz małe i średnie firmy.


Zdjęcia w galerii