Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Centrum Bioróżnorodności Doliny Baryczy - 24 marca 2015 r.

24 marca 2015 r. w Miliczu odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Bioróżnorodności Doliny Baryczy, które powstało z inicjatywy Fundacji na rzecz Ziemi Milickiej oraz Dolnośląskiego i Wielkopolskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Podczas oficjalnego otwarcia konferencji odczytano list od Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego skierowany do wszystkich uczestników wydarzenia.

Pani Marszałek podkreśliła, iż „powstanie ośrodka jest dobrym przykładem współpracy jednostek samorządowych i pozarządowych z pogranicza województw na rzecz ochrony środowiska tego wyjątkowego obszaru. Wiadomo mi, że współpraca pomiędzy Zespołami Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Dolnośląskiego jest realizowana od kilku lat poprzez min. wspólne wydawnictwa, różnorodne konkursy oraz inne projekty angażujące nie tylko młodzież ale  i dorosłych. Współpraca zaangażowanych w projekt jednostek daje gwarancje trwałości i jakości realizacji założonego programu…”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, nadleśnictw, szkół oraz organizacji pozarządowych z terenu parku krajobrazowego.

Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych - Kalisz, 17 maja 2015 r.

W niedzielę 17 maja 2015 r. w Kaliszu odbędzie się Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych a Kalisz kolejny raz stanie się centrum orkiestr dętych w Wielkopolsce. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na ten cel 20 tysięcy złotych, w ramach ogłoszonego konkursu. Ponieważ osobiście zaangażowałam się w ten projekt, serdecznie zapraszam do mojego rodzinnego miasta wszystkie orkiestry chętne do wzięcia w tym dużym wydarzeniu.

Marzena Wodzińska
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Z wizytą w Odolanowie

Na zaproszenie Pana Mariana Janickiego, Burmistrza Odolanowa, Pani Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego odwiedziła gminę Odolanów. Pretekstem do spotkania były plany zagospodarowania budynku Dworca PKP w Odolanowie, który burmistrz przeznaczyć chce na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Czas w Odolanowie wypełniony był wrażeniami. Wyjątkowy dom dla samotnych matek, który przywitał Panią Marszałek wykonanym przez dzieci portretem "Pani Wiosny", najmniejszy i pełen ciepła Dom Pomocy Społecznej dla 15 mieszkańców, Centrum "Wiara Nadzieja Miłość" i witający serdecznie uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. Rozmowa o roli ekonomii społecznej w Centrum Integracji Społecznej, podczas spotkania z lokalnymi spółdzielniami socjalnymi i Fundacją Barka z Poznania. Jednym słowem- przykład samorządności nastawionej na człowieka. Prezentacja władz lokalnych myślących o ludziach i działających dla ludzi.

Refleksja na koniec wypowiedziana przez Panią Marszałek Marzenę Wodzińską: "Samorząd Województwa Wielkopolskiego zawsze otwarty jest na nowe inicjatywy i partnerstwo z samorządami lokalnymi. Przykład Odolanowa pokazuje, jak wiele można zdziałać i jak ważne jest myślenie systemowe i długofalowe w rozwiązywaniu problemów społecznych. Najcenniejszy jest uśmiech i szczęście tych, którzy otrzymali pomoc, dlatego osobiście dziękuję Panu Burmistrzowi Marianowi Janickiemu za ogromne zaangażowanie w pomoc społeczną wszystkim potrzebującym. Jego postawa powinna być przykładem dla innych wójtów, burmistrzów czy prezydentów."

Zdjęcia w galerii

Gala „Innowacyjna Wielkopolska” - 23 marca 2015 r.

23 marca 2015 r. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w Gali „Innowacyjna Wielkopolska”.

Podczas uroczystości przyznano nagrody w VIII edycji konkursu „i-Wielkopolska-Innowacyjni dla Wielkopolski” w dwóch kategoriach: Innowacyjna Inwencja oraz Mikro Przyszłości. Ogłoszono także wyniki II edycji konkursu „Marka Wielkopolski”, którego jednym z laureatów była Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew S. A. wraz z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych w Poznaniu za projekt „Nowa generacja urządzeń do schładzania mas cukierniczych”. Marszałek Marzena Wodzińska osobiście pogratulowała zwycięskiej firmie i złożyła gratulacje na ręce prezesa Tadeusza Raka.

Wręczono również honorowe tytuły „Ambasador Marki Wielkopolski”, które Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał trzem wybitnych działaczom  z Wielkopolski: Andrzejowi Byrtowi, Jackowi Łuczakowi oraz Bogdanowi Marcińcowi.

Zdjęcia w galerii