Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Akcelerator dla Kalisza - 30 marca 2015 r.

30 marca 2015 r. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Jednym z punktów obrad było zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska w sprawie zakupu dwóch akceleratorów do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Piły i okolic.

Uchwała została przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego i skierowana do Ministerstwa Zdrowia.

„Prezydentki” w Teatrze Nowym w Poznaniu - 28 marca 2015 r.

28 marca 2015 r. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w spektaklu „Prezydentki” wyreżyserowanym przez Piotra Kruszczyńskiego, Dyrektora Teatru Nowego w Poznaniu.
Bohaterkami są trzy kobiety, które wiodąc prawie marginalne życie natrafiają na liczne problemy, gdyż „nie mogą odnaleźć się we współczesnej rzeczywistości gospodarczej”. W rolach bohaterek wystąpiły trzy znakomite aktorki: Bożena Borowska-Kropielnicka, Małgorzata Łodej-Stachowiak oraz Daniela Popławska – rodowita Kaliszanka, związana z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, od wielu lat występująca również na scenie Teatru Nowego w Poznaniu. Warto podkreślić, iż wszystkie Panie dały koncertowy popis gry aktorskiej.

W ramach 55 Kaliskich Spotkań Teatralnych (16-24 maja 2015) przewidziano prezentację spektaklu „Prezydentki”, na który serdecznie zapraszam i polecam.

Centrum Bioróżnorodności Doliny Baryczy - 24 marca 2015 r.

24 marca 2015 r. w Miliczu odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Bioróżnorodności Doliny Baryczy, które powstało z inicjatywy Fundacji na rzecz Ziemi Milickiej oraz Dolnośląskiego i Wielkopolskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Podczas oficjalnego otwarcia konferencji odczytano list od Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego skierowany do wszystkich uczestników wydarzenia.

Pani Marszałek podkreśliła, iż „powstanie ośrodka jest dobrym przykładem współpracy jednostek samorządowych i pozarządowych z pogranicza województw na rzecz ochrony środowiska tego wyjątkowego obszaru. Wiadomo mi, że współpraca pomiędzy Zespołami Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Dolnośląskiego jest realizowana od kilku lat poprzez min. wspólne wydawnictwa, różnorodne konkursy oraz inne projekty angażujące nie tylko młodzież ale  i dorosłych. Współpraca zaangażowanych w projekt jednostek daje gwarancje trwałości i jakości realizacji założonego programu…”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, nadleśnictw, szkół oraz organizacji pozarządowych z terenu parku krajobrazowego.

Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych - Kalisz, 17 maja 2015 r.

W niedzielę 17 maja 2015 r. w Kaliszu odbędzie się Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych a Kalisz kolejny raz stanie się centrum orkiestr dętych w Wielkopolsce. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na ten cel 20 tysięcy złotych, w ramach ogłoszonego konkursu. Ponieważ osobiście zaangażowałam się w ten projekt, serdecznie zapraszam do mojego rodzinnego miasta wszystkie orkiestry chętne do wzięcia w tym dużym wydarzeniu.

Marzena Wodzińska
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego