Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Jednostki podległe Pani Marszałek Marzenie Wodzińskiej

Departament Edukacji i Nauki

Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne podległe DEiN:

1) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w skład którego wchodzą: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna

2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

3) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

4) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w skład którego wchodzą: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna

5) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

6) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu

7) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni

8) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie

9) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

10) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.

11) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

12) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

13) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

14) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu

15) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu

16) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

17) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy

18) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance

Departament Środowiska

Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne podległe DSR:

1) Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne podległe Zarządowi Województwa:

1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Akcelerator dla Kalisza - 30 marca 2015 r.

30 marca 2015 r. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Jednym z punktów obrad było zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska w sprawie zakupu dwóch akceleratorów do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Piły i okolic.

Uchwała została przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego i skierowana do Ministerstwa Zdrowia.

„Prezydentki” w Teatrze Nowym w Poznaniu - 28 marca 2015 r.

28 marca 2015 r. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w spektaklu „Prezydentki” wyreżyserowanym przez Piotra Kruszczyńskiego, Dyrektora Teatru Nowego w Poznaniu.
Bohaterkami są trzy kobiety, które wiodąc prawie marginalne życie natrafiają na liczne problemy, gdyż „nie mogą odnaleźć się we współczesnej rzeczywistości gospodarczej”. W rolach bohaterek wystąpiły trzy znakomite aktorki: Bożena Borowska-Kropielnicka, Małgorzata Łodej-Stachowiak oraz Daniela Popławska – rodowita Kaliszanka, związana z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, od wielu lat występująca również na scenie Teatru Nowego w Poznaniu. Warto podkreślić, iż wszystkie Panie dały koncertowy popis gry aktorskiej.

W ramach 55 Kaliskich Spotkań Teatralnych (16-24 maja 2015) przewidziano prezentację spektaklu „Prezydentki”, na który serdecznie zapraszam i polecam.

Centrum Bioróżnorodności Doliny Baryczy - 24 marca 2015 r.

24 marca 2015 r. w Miliczu odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Bioróżnorodności Doliny Baryczy, które powstało z inicjatywy Fundacji na rzecz Ziemi Milickiej oraz Dolnośląskiego i Wielkopolskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Podczas oficjalnego otwarcia konferencji odczytano list od Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego skierowany do wszystkich uczestników wydarzenia.

Pani Marszałek podkreśliła, iż „powstanie ośrodka jest dobrym przykładem współpracy jednostek samorządowych i pozarządowych z pogranicza województw na rzecz ochrony środowiska tego wyjątkowego obszaru. Wiadomo mi, że współpraca pomiędzy Zespołami Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Dolnośląskiego jest realizowana od kilku lat poprzez min. wspólne wydawnictwa, różnorodne konkursy oraz inne projekty angażujące nie tylko młodzież ale  i dorosłych. Współpraca zaangażowanych w projekt jednostek daje gwarancje trwałości i jakości realizacji założonego programu…”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, nadleśnictw, szkół oraz organizacji pozarządowych z terenu parku krajobrazowego.