Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Relacja z Jubileuszu 70-lecia Zorganizowanego Wędkarstwa w Kaliszu - 9 maja 2015 r.

W dniu 9 maja 2015 roku, na Stanicy Wędkarskiej Koła PZW „Kalisz – Miasto” Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska wzięła udział w uroczystym zebraniu Zarządu Koła z okazji jubileuszu 70-lecia powstania Zorganizowanego Wędkarstwa w Kaliszu.

Zebranie otworzył Prezes Koła PZW Paweł Powałowski nakazując wprowadzenie Sztandaru Związkowego. W swoim wystąpieniu przedstawił historię powstania Zorganizowanego Wędkarstwa w Kaliszu, opierając się na danych zawartych w Złotej Księdze Koła PZW „Kalisz – Miasto”, prowadzonej od roku 1945 do dnia dzisiejszego. Księga dokumentuje wszystkie ważne wydarzenia w historii Koła PZW „Kalisz – Miasto”.

W czasie uroczystości, przedstawiciele ZG PZW udekorowali Złotymi Odznakami PZW Prezesa Koła Pawła Powałowskiego oraz w-ce Prezesa Tomasza Kwintę. Srebrne Odznaki PZW otrzymali Henryk Tadeusiak, Piotr Szymkowiak, Marek Breliński, Zbigniew Marchwacki oraz Tomasz Orzanowski.

Na koniec uroczystości, na ręce Prezesa Pawła Powałowskiego, goście złożyli pamiątkowe puchary i upominki, w tym również od Marszałek Wodzińskiej. Zebranie zakończyło się dokonaniem wpisów do Złotej Księgi Koła PZW 'Kalisz – Miasto” przez zaproszonych gości.

Zdjęcia w galerii

Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski - 11 maja 2015 r.

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska w dniu 11 maja 2015 r. uczestniczyła w obradach zarządu Okręgowego Związku Żeglarskiego w Kaliszu. Okręg zrzesza obecnie 9 klubów żeglarskich z terenu byłego województwa kaliskiego. Organizuje corocznie klasyfikacje sportowa w ramach Pucharu Okręgu, koordynując i wspierając regaty i zawody organizowane przez poszczególne kluby. Ponadto zarząd okręgu wykonuje zadania mające ma na celu popularyzowanie, organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach, podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatowego, rozwijanie i upowszechnianie turystyki żeglarskiej, prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki morskiej i wodnej, umożliwianie szerokim rzeszom społeczeństwa rekreacji na wodzie, kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego, działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, wspieranie działań podejmowanych w dziedzinie ochrony środowiska przez instytucje państwowe i samorządowe oraz inne organizacje i instytucje społeczne, zrzeszanie stowarzyszeń żeglarskich.

Jako że zakres działania okręgu jest regionalny, zarządowi zależy na dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, tak jak poszczególne klubu współpracują z właściwymi terenowo starostami, wójtami, burmistrzami i prezydentami. Na spotkaniu omówiono możliwości współpracy w zakresie organizowania regat składających się na puchar okręgu oraz propagowania wartości żeglarskich w społeczeństwie.

Wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu – 11 maja 2015 r.

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska spotkała się z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu. To najstarsza OSP w całej Polsce, która w ubiegłym roku obchodziła jubileusz 150-lecia swojego istnienia. Obecnie liczy 180 druhów, z czego większość to wykwalifikowani nurkowie oraz sternicy motorowodni.

Od roku 1995 kaliska jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego jako OSP specjalizująca się w ratownictwie wodnym. Naczelnik straży Bogumił Dopierała jest jednocześnie instruktorem - płetwonurkiem. W jednostce OSP przez cały rok prowadzone są intensywne szkolenia basenowe i na akwenach otwartych. Członkowie biorą udział w szeregu szkoleń oraz zawodów na szczeblu województwa oraz kraju, nie tylko z zakresu ratownictwa wodnego, odnosząc sukcesy.

Rozmowy z Marszałek Wodzińską dotyczyły historii i tradycji jednostki - w jej siedzibie znajdują się cenne kilkusetletnie obrazy, tabla i pamiątki. Następnie przedyskutowano zapotrzebowanie sprzętowe jednostki, która nie pełni klasycznych zadań pożarniczych. Rozmawiano o środkach europejskich nowej perspektywy finansowej oraz o współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego.

Zdjęcia w galerii

Wizyta w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu – 11.05.2015 r.

11 maja 2015 r. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska wizytowała Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu. Dyrektor Stanisław Piotrowski przedstawił Marszałek Wodzińskiej specyfikę działalności WORD oraz dane statystyczne związane z aktualnym funkcjonowaniem ośrodka. Omówiono również najbliższe plany na przyszłość.

Pani Marszałek z uznaniem wysłuchała szczegółowej relacji z postępów prac na budowie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy, który powstaje przy kaliskim WORD. Godzinną lekcję na nowym placu manewrowym od przyszłego roku będzie musiał przejść każdy świeżo upieczony kierowca, ale jazdy ekstremalnej będzie mógł się nauczyć również kierowca z wieloletnim stażem. Będzie można nauczyć się jak hamować awaryjnie przy dużych prędkościach, jak wyprowadzić samochód z poślizgu w trudnych warunkach drogowych i jak omijać niespodziewane przeszkody, ale przede wszystkim nauczyć się pokory i dobrych nawyków.

Zdjęcia w galerii