Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

55. Kaliskie Spotkania Teatralne - 16 maja 2015 r.

W sobotę 16 maja 2015 r. w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska wzięła udział w premierowym pokazie sztuki "Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną" w reżyserii Remigiusza Brzyka. Sztuka zainaugurowała 55. Kaliskie Spotkania Teatralne, podczas których widzowie zobaczą łącznie 11 spektakli. Należy podkreślić, że to jedyny w kraju festiwal, na którym oceniana jest sztuka aktorska.

Sztuka “Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną” jest adaptacją powieści Doroty Masłowskiej, jedej z najważniejszych pozycji polskiej literatury najnowszej. Adaptacja sceniczna dramaturga Michała Pabiana dostrzegła w książce Masłowskiej subtelną analizę społeczeństwa, doświadczyło gwałtownej transformacji I nie do końca potrafi się odnaleźć w przestrzeni nieograniczonej wolności. Silni I inni bohaterowie spektaklu to mieszkańcy świata, w którym historia wykonała krok wstecz, skutkujący symboliczną “wojną” społeczną.

Relacja z Jubileuszu 70-lecia Zorganizowanego Wędkarstwa w Kaliszu - 9 maja 2015 r.

W dniu 9 maja 2015 roku, na Stanicy Wędkarskiej Koła PZW „Kalisz – Miasto” Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska wzięła udział w uroczystym zebraniu Zarządu Koła z okazji jubileuszu 70-lecia powstania Zorganizowanego Wędkarstwa w Kaliszu.

Zebranie otworzył Prezes Koła PZW Paweł Powałowski nakazując wprowadzenie Sztandaru Związkowego. W swoim wystąpieniu przedstawił historię powstania Zorganizowanego Wędkarstwa w Kaliszu, opierając się na danych zawartych w Złotej Księdze Koła PZW „Kalisz – Miasto”, prowadzonej od roku 1945 do dnia dzisiejszego. Księga dokumentuje wszystkie ważne wydarzenia w historii Koła PZW „Kalisz – Miasto”.

W czasie uroczystości, przedstawiciele ZG PZW udekorowali Złotymi Odznakami PZW Prezesa Koła Pawła Powałowskiego oraz w-ce Prezesa Tomasza Kwintę. Srebrne Odznaki PZW otrzymali Henryk Tadeusiak, Piotr Szymkowiak, Marek Breliński, Zbigniew Marchwacki oraz Tomasz Orzanowski.

Na koniec uroczystości, na ręce Prezesa Pawła Powałowskiego, goście złożyli pamiątkowe puchary i upominki, w tym również od Marszałek Wodzińskiej. Zebranie zakończyło się dokonaniem wpisów do Złotej Księgi Koła PZW 'Kalisz – Miasto” przez zaproszonych gości.

Zdjęcia w galerii

Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski - 11 maja 2015 r.

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska w dniu 11 maja 2015 r. uczestniczyła w obradach zarządu Okręgowego Związku Żeglarskiego w Kaliszu. Okręg zrzesza obecnie 9 klubów żeglarskich z terenu byłego województwa kaliskiego. Organizuje corocznie klasyfikacje sportowa w ramach Pucharu Okręgu, koordynując i wspierając regaty i zawody organizowane przez poszczególne kluby. Ponadto zarząd okręgu wykonuje zadania mające ma na celu popularyzowanie, organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach, podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatowego, rozwijanie i upowszechnianie turystyki żeglarskiej, prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki morskiej i wodnej, umożliwianie szerokim rzeszom społeczeństwa rekreacji na wodzie, kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego, działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, wspieranie działań podejmowanych w dziedzinie ochrony środowiska przez instytucje państwowe i samorządowe oraz inne organizacje i instytucje społeczne, zrzeszanie stowarzyszeń żeglarskich.

Jako że zakres działania okręgu jest regionalny, zarządowi zależy na dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, tak jak poszczególne klubu współpracują z właściwymi terenowo starostami, wójtami, burmistrzami i prezydentami. Na spotkaniu omówiono możliwości współpracy w zakresie organizowania regat składających się na puchar okręgu oraz propagowania wartości żeglarskich w społeczeństwie.