Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Jubileusz 20-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu – 14 maja 2015 r.

W dniu 14 maja 2015 r. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska wzięła udział w Uroczystej Gali z okazji 20-lecia powstania Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu. W uroczystości wzięło udział 160 osób – przedsiębiorców, sojuszników i przyjaciół Izby. Wystąpienie programowe ukazujące udział kaliskich przedsiębiorców w procesie transformacji i budowie wolności gospodarczej w okresie 25-lecia wygłosił Prezes Izby Marek Antczak, następnie zaproszeni goście, w tym Marszałek Wodzińska odznaczyła i uhonorowała okolicznościowymi statuetkami najbardziej zasłużonych. Podczas uroczystości jednostki otoczenia biznesu aglomeracji kalisko-ostrowskiej: Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu, Izba Przemysłowo – Handlowa Południowej Wielkopolski, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Przewodniczący Rady Naukowej Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski podpisały Deklaracje na Rzecz Innowacyjności. Jest to dokument diagnozujący sukcesy polskiej i regionalnej gospodarki w procesie transformacji, kierunki oczekiwań przedsiębiorców gwarantujące utrzymanie wysokiego poziomu wzrostu oraz narzędzia wsparcia finansowego, współpracy podmiotów gospodarczych z nauką w dziedzinie kreowania innowacyjności.

Zdjęcia w galerii