Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Gala Laureatów V edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych - 22 maja 2015 r.

22 maja 2015 w siedzibie poznańskiego oddziału Telewizji Polskiej odbyła się uroczysta Gala Laureatów V edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”. Gospodynią Gali była Pani Marszałek Marzena Wodzińska, która otworzyła uroczystość i powitała przybyłych gości.

Celem V edycji konkursu było promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, kreowanych i wdrażanych przez wielkopolskie powiaty i gminy. I to właśnie samorządy i ich dokonania były głównym tematem Gali.

W tym roku Kapituła konkursu przyznała dwie równorzędne nagrody główne. W miłej atmosferze z rąk Pani Marszałek nagrodę główną otrzymały: Miasto Konin i Gmina Kramsk. Miasto Konin wyróżnił się spośród innych współpracą we włączeniu społecznym osób z niepełnosprawnościami natomiast Gmina Kramsk wygrała za innowacyjność i modelowość wdrażanych rozwiązań w zakresie edukacji. Oba samorządy oprócz statuetek odebrały czek z kwotą 15 000,00 PLN.

Oprócz nagrody głównej przyznano dwa wyróżnienia dla Gminy Wągrowiec oraz Gminy Rawicz. Gmina Wągrowiec dodatkowo otrzymała seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, natomiast Gmina Rawicz wraz z Politechniką Poznańską zaplanuje modernizację budynku urzędu miejskiego na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Atmosferę w trakcie Gali umilał występ Łukasza Mokrackiego, artysty ze Środy Wielkopolskiej, a także Pani Aldony Lewandowskiej, pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wspaniały duet.

Zdjęcia w galerii

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

„Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym”

                                                                                                           Klaus Naumann

W kwietniu oraz maju 2015 br., Marszałek Marzena Wodzińska uczestniczyła w kursach z zakresu organizacji i funkcjonowania systemu obronnego i bezpieczeństwa RP, organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego jest jedynym w Polsce ośrodkiem naukowo-dydaktycznym łączącym niemilitarną i militarną problematykę obszaru bezpieczeństwa narodowego.

Misją Wydziału jest przygotowanie wojskowych i cywilnych profesjonalistów z obszaru bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego poprzez prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych i realizację nowoczesnych programów nauczania.

Chciałabym na ręce Pana płk prof. dr hab. Dariusza Kozerawskiego, Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej, złożyć gratulacje za tak sprawne zarządzanie jednostką. Dziękuję również płk prof. dr hab. inż. Maciejowi Marszałek, Dziekanowi Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego za organizację oraz precyzję w przeprowadzeniu kursów…  - powiedziała Marszałek Marzena Wodzińska podczas odbioru świadectwa ukończenia kursu a także dyplomu za udział w strzelaniu z pistoletu bojowego w Turnieju Strzeleckim Wyższych Kursów Obronnych Kierowniczej Kadry Administracji Rządowej i Samorządowej.

Na zakończenie cała grupa złożyła również podziękowania Panu Franciszkowi Zajączkowskiemu, kierownikowi Wyższych Kursów Obronnych za życzliwość oraz opiekę nad uczestnikami kursu.

Absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego - 25 maja 2015 r.

25 maja br., podczas posiedzenia VII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni przyjęli uchwałę w sprawie wykonania budżetu województwa za 2014 rok a także udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. W głosowaniu udział wzięło 37 radnych, za udzieleniem absolutorium Zarządowi było 31, natomiast 6 radnych wstrzymało się od głosu.

Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to pierwsze od wielu lat tak licznie udzielone absolutorium, gdyż „za” głosowała nie tylko koalicja ale także radni niezrzeszeni oraz radni Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy.

Wizyta w Fundacji BARKA w Poznaniu - 26 maja 2015 r.

26 maja 2015 r. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska odwiedziła siedzibę Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA w Poznaniu. Fundację założyli w 1989 r. Barbara i Tomasz Sadowscy, którzy pragnęli stworzyć środowiska, struktury społeczne, w których „zapomniani oraz niechciani” członkowie społeczeństwa polskiego mieliby szansę rozwoju osobistego i społecznego. Ta misja „Barki” zaowocowała utworzeniem alternatywnego systemu pomocy, który skupia ludzi  z grup zaniedbanych społecznie, umożliwiając im odbudowanie własnej tożsamości, szeroko pojęte kształcenie i odnalezienie się w nowej rzeczywistości społeczno - ekonomicznej. I to im się udało. Za swoją pracę są nagradzani prestiżowymi nagrodami na całym świecie a na ich rozwiązaniach wzorują się inni.

Marszalek Marzena Wodzińska wyraziła swoje duże uznania dla dokonań Państwa Sadowskich oraz wszystkich członków i pracowników Fundacji.

Zdjęcia w galerii