Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

III Ostrowski Festiwal Smaków - 21 marca 2015 r.

21 marca 2015 r. w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim, Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Paweł Rajski – Starosta Ostrowski dokonali oficjalnego otwarcia III Ostrowskiego Festiwalu Smaków.

Podczas tegorocznej edycji targów ponad pięć tysięcy uczestników mogło degustować się najróżniejszymi przysmakami kuchni polskiej z serami twarogowymi i pleśniowymi w roli głównej.

Podczas wystąpienia Marszałek Marzena Wodzińska podkreśliła rangę organizowanego przedsięwzięcia oraz zaznaczyła, iż „Ostrowski Festiwal Smaków wpisuje się w priorytety działań samorządu województwa wielkopolskiego pod względem promocji szkolnictwa zawodowego. Tutaj łączy się promocja lokalnych produktów, rodzimych przedsiębiorców oraz szkolnictwa zawodowego w ogóle. Taka współpraca stron powinna się przyczynić do tego, że szkoły nie będą „produkować’’ bezrobotnych, ale kształcić kadry pod zapotrzebowanie rynku pracy. Liczę na to, że szkoły zawodowe staną się szkołami pierwszego wyboru”.

Zdjęcia w galerii

XIX Targi Edukacyjne pod hasłem „Edukacja to podróż” - 20-22 marca 2015 r.

Targi Edukacyjne organizowane na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich są niewątpliwie największym tego typu wydarzeniem w regionie, gdzie w jednym miejscu prezentowana jest szeroka oferta szkół publicznych i prywatnych, polskich i zagranicznych na różnych poziomach kształcenia.

W otwarciu XIX Targów Edukacyjnych 20 marca br. brała udział Pani Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która podkreśliła duże znaczenie poznańskich targów edukacyjnych w procesie poszukiwania najlepszej drogi dalszego kształcenia. „Wybór hasła tegorocznych tragów, stawia edukację w roli ciekawej i fascynującej wyprawy. Nowoczesna edukacja powinna być podróżą w krainę nauki, w której jej uczestnik, znajdzie dla siebie przestrzeń”.

W XIX Targach Edukacyjnych swoją ofertę prezentowało blisko 260 szkół, uczelni i instytucji oświatowych. Ponad 3 tys. osób (nauczycieli, uczniów i gości) wzięło udział w różnorodnych konferencjach, warsztatach, szkoleniach, wzbogacając i doskonaląc między innymi swój warsztat pracy.

Targi Edukacyjne to wspólne przedsięwzięcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich, nad którymi honorowe patronaty w 2015 r. objęli: Minister Edukacji Narodowej Pani Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Lena Kolarska-Bobińska oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

Zdjęcia w galerii

Regionalna Konferencja „WPGO Województwa Wielkopolskiego”- Tłokinia Kościelna, 17-18 marca 2015 r.

W dniach 17-18 marca 2015 r. w Tłokini Kościelnej rozpoczęła się Regionalna Konferencja „WPGO Województwa Wielkopolskiego”. W dniu 17 marca w obradach wzięła udział Pani Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Konferencja jest okazją do spotkania szerokiego grona przedstawicieli administracji publicznej jak również podmiotów związanych z gospodarką odpadami w Wielkopolsce. Właściwie i odpowiedzialnie prowadzona gospodarka odpadami jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania współczesnego społeczeństwa.

„Zorganizowane spotkanie pozwoli na identyfikacje aktualnych i najistotniejszych problemów w dziedzinie gospodarki odpadami, jak również, przyczyni się do stworzenia platformy dyskusji i wymiany poglądów na temat gospodarki odpadami w Województwie Wielkopolskim, powiedziała w swym wystąpieniu Pani Marszałek Marzena Wodzińska”.

Zdjęcia w galerii

Nagroda z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju za najlepszy projekt w Polsce - 16 marca 2015 r.

Największy projekt edukacyjny realizowany w województwie wielkopolskim, „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, otrzymał prestiżowy tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2014”. 16 marca bieżącego roku, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”.
W siedzibie MIR zgromadzili się przedstawiciele 3 najlepszych projektów w Polsce, w tym przedstawiciele „Czasu zawodowców”. Nagrodę z rąk Minister Marii Wasiak odebrała Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Podczas wystąpienia Pani Marszałek Marzena Wodzińska zapewniła o kontynuacji projektu i rozszerzeniu go na Południową Wielkopolskę. Obecnie trwają konsultacje co do ustalenia miejscowości, w których zostaną uruchomione kolejne sale warsztatowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Jury konkursu doceniło przede wszystkim stałą współpracę z regionalnymi pracodawcami oraz efekty projektu, które już są widoczne w wielkopolskim systemie kształcenia zawodowego – 1 750 uczniów objętych kształceniem modułowym, 800 przedsiębiorstw w „Systemie Zawodowcy”, 2 980 uczniów szkolących się u pracodawców i niemal 7 000 odbywających praktyki w laboratoriach.
Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” kończy się we wrześniu 2015 roku.

Zdjęcia w galerii

Debata na temat gospodarki odpadami - 17 marca 2015 r.

17 marca 2015 r. Pani Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w kolejnym posiedzeniu Sekretariatu Samorządowego Platformy Obywatelskiej RP w Wielkopolsce. Tematem obrad była gospodarka odpadami, natomiast gościem specjalnym Pan Janusz Ostapiuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Pan Minister omówił problematykę gospodarki odpadami w kontekście planów inwestycyjnych będących załącznikami do wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Podczas spotkania Pani Marszałek przedstawiła strategię zarządzania gospodarką odpadami, uwzględniając zmiany w WPGO i planach inwestycyjnych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich powiatów Wielkopolski: starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, radni każdego szczebla, parlamentarzyści oraz eksperci – w sumie ponad 120 osób.

Zdjęcia w galerii