Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Akcelerator dla Kalisza - 30 marca 2015 r.

30 marca 2015 r. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Jednym z punktów obrad było zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska w sprawie zakupu dwóch akceleratorów do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Piły i okolic.

Uchwała została przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego i skierowana do Ministerstwa Zdrowia.