Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Jednostki podległe Pani Marszałek Marzenie Wodzińskiej

Departament Edukacji i Nauki

Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne podległe DEiN:

1) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w skład którego wchodzą: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna

2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

3) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

4) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w skład którego wchodzą: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna

5) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

6) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu

7) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni

8) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie

9) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

10) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.

11) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

12) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

13) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

14) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu

15) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu

16) Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

17) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy

18) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance

Departament Środowiska

Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne podległe DSR:

1) Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne podległe Zarządowi Województwa:

1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu