Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

W Tłokini Kościelnej na temat ochrony Lasów - 15 kwietnia 2015 r.

15 kwietnia 2015 r. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w seminarium „Ochrona przeciwpożarowa – Infrastruktura i Las” organizowanym w Pałacu w Tłokini Kościelnej.

Podczas oficjalnego otwarcia konferencji Marszałek Marzena Wodzińska podziękowała za zaproszenie, podkreśliła rangę spotkania i wyraziła uznanie dla prelegentów oraz organizatorów wydarzenia.

„Lasy, to ogólnonarodowe dobro pokrywające prawie jedną trzecią powierzchni naszego Kraju. Lasy spełniają wiele funkcji, są także ulubionym miejscem wypoczynku dla ludzi, którzy coraz częściej szukają kontaktu z przyrodą. Rola lasu w funkcjonowaniu społeczeństwa jest więc nie do przecenienia. Udostępnienie lasu społeczeństwu wiąże się jednak z szeregiem zagrożeń, którym należy przeciwdziałać…” – powiedziała Marszałek Marzena Wodzińska.