Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Akcelerator dla Kalisza

W dniu dzisiejszym tj. 23 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podczas posiedzenia podjął decyzję o zakupie, montażu i uruchomieniu akceleratora wysokoenergetycznego, który zostanie przeznaczony dla nowo wybudowanego ośrodka radioterapii w Kaliszu.

Przedsięwzięcie to pozwoli na rozpoczęcie wykonywania świadczeń radioterapii w tym ośrodku jeszcze w tym roku, a także zakontraktować świadczenia radioterapii z Narodowym Funduszem Zdrowia.