Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Projekt z Wielkopolski "Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” w gronie najlepszych

Realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” uzyskał tytuł „Najlepszej inwestycji w człowieka 2014” w ramach ósmej edycji konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.  

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 86 projektów. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w dniu 16 marca br. Jury doceniło "Czas zawodowców" między innymi za kompleksowość wsparcia, osiągnięte korzyści oraz efekty, jakie już są widoczne w wielkopolskim systemie kształcenia zawodowego.

Głównym celem projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” jest wdrożenie w latach 2012 – 2015, w wielkopolskich technikach, programów rozwojowych w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy. Projekt realizowany jest od lipca 2012 roku i potrwa do końca września 2015 roku.

Jak wyjaśnia Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, działaniami projektowymi (praktyki w laboratoriach, kształcenie modułowe, praktyki i staże u pracodawców, doradztwo zawodowe) objęto ponad 9 000 uczniów kształcących się w jednym z sześciu kierunków na poziomie technika: technik informatyk, organizacji reklamy, mechatronik, logistyk, handlowiec, ekonomista. Kierunki te zostały wyspecyfikowane na podstawie wyników naboru w wielkopolskich technikach w roku szkolnym 2012 oraz na podstawie raportów gospodarczych z tamtego okresu.

Mając na uwadze potrzebę poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, korzyści dla regionu i jego mieszkańców, Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaplanował realizację projektu w trybie pozakonkursowym pt.: „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w ramach WRPO 2014+ - informuje Marzena Wodzińska. - Projekt realizowany w latach 2015 – 2022 obejmie wsparciem 15 000 uczniów techników w kierunkach kształcenia zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy, m.in. w branżach z największą liczbą przedsiębiorstw szybkiego wzrostu wskazanych w badaniach i analizach oraz Regionalnych Sieciach Innowacji. W ramach działań projektowych przewidziano doposażenie szkół w sprzęt lub pomoce dydaktyczne, rozbudowę sieci laboratoriów praktyk, organizację praktyk i staży u pracodawców oraz rozwój systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Marzena Wodzińska
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Obrady Konwentu Marszałków po raz pierwszy w Wielkopolsce - 5 marca 2015 r.

W dniu 5 marca br. odbyło się posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP w Wielkopolsce. Na ten jeden dzień poznański Hotel Andersia stał się areną do dyskusji szefów polskich regionów, specjalistów różnych dziedzin oraz wszystkich zaproszonych gości.

Obrady, które otworzył gospodarz spotkania Pan Marszałek Marek Woźniak, Przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP, a w których udział wzięła również Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, poświęcone były m.in. następstwom wprowadzenia nowej ustawy Prawo wodne dla samorządów województw, kwestiom wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych, a także roli jaką przedstawiciele samorządów terytorialnych pełnią w tworzeniu karty potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.           W dalszej części uczestnicy zgromadzenia wzięli udział w Obradach Plenarnych Związku Województw RP na terenie Centrum Kongresowego MTP.

w Senacie RP na temat węgla brunatnego - 3 marca 2015 r.

3 marca 2015 r. Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Ochrony Środowiska.

Tematem obrad był „węgiel brunatny w południowo – zachodniej Wielkopolsce – przewidywane skutki eksploatacji odkrywkowej”.

Podczas spotkania uczestnicy Komisji Środowiska Senatu RP a także zaproszeni goście mogli zapoznać się z prezentacjami specjalistów m.in. z Instytutu Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

KOBIETA przedsiębiorcza !!! - 27 lutego 2015 r.

„Prawa kobiet. Kobiety na rynku pracy. Luka płacowa i emerytalna. Godzenie ról zawodowych i rodzinnych” to temat kolejnego spotkania z cyklu śniadania z Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, w którym udział wzięła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Spotkanie odbyło się 27 lutego br. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.

Uczestnicy projektu mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami, informacjami a także poglądami na temat równości szans kobiet i mężczyzn w działalności instytucji rynku pracy.

Człowiek Roku Ziemi Kaliskiej 2014 - 26 lutego 2015 r.

26 lutego br. Marszałek Marzena Wodzińska spotkała się z Panem Piotrem Tomankiewiczem, aby podziękować i wręczyć dyplom za pracę społeczną oraz wielki wkład w rozwój Południowej Wielkopolski. Pani Marszałek pogratulowała również otrzymania tytułu „Człowieka Roku Ziemi Kaliskiej 2014”.

Pan Piotr Tomankiewicz jest Prezesem Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Fundacja jest jedynym ośrodkiem w Polsce i jednym z nielicznych ośrodków w Europie, w którym dzieci otrzymują kompleksową pomoc także w zakresie medycznym we współpracy z ośrodkiem leczenia autyzmu w amerykańskim Portland.