Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

w Senacie RP na temat węgla brunatnego - 3 marca 2015 r.

3 marca 2015 r. Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Ochrony Środowiska.

Tematem obrad był „węgiel brunatny w południowo – zachodniej Wielkopolsce – przewidywane skutki eksploatacji odkrywkowej”.

Podczas spotkania uczestnicy Komisji Środowiska Senatu RP a także zaproszeni goście mogli zapoznać się z prezentacjami specjalistów m.in. z Instytutu Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

KOBIETA przedsiębiorcza !!! - 27 lutego 2015 r.

„Prawa kobiet. Kobiety na rynku pracy. Luka płacowa i emerytalna. Godzenie ról zawodowych i rodzinnych” to temat kolejnego spotkania z cyklu śniadania z Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, w którym udział wzięła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Spotkanie odbyło się 27 lutego br. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.

Uczestnicy projektu mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami, informacjami a także poglądami na temat równości szans kobiet i mężczyzn w działalności instytucji rynku pracy.

Człowiek Roku Ziemi Kaliskiej 2014 - 26 lutego 2015 r.

26 lutego br. Marszałek Marzena Wodzińska spotkała się z Panem Piotrem Tomankiewiczem, aby podziękować i wręczyć dyplom za pracę społeczną oraz wielki wkład w rozwój Południowej Wielkopolski. Pani Marszałek pogratulowała również otrzymania tytułu „Człowieka Roku Ziemi Kaliskiej 2014”.

Pan Piotr Tomankiewicz jest Prezesem Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Fundacja jest jedynym ośrodkiem w Polsce i jednym z nielicznych ośrodków w Europie, w którym dzieci otrzymują kompleksową pomoc także w zakresie medycznym we współpracy z ośrodkiem leczenia autyzmu w amerykańskim Portland.

Pleszewianin Roku wybrany - 27 lutego 2015 r.

W piątek 27 lutego w pleszewskim Kinie Hel, odbyła się uroczysta „Gala Pleszewianin Roku 2014”.  Podczas uroczystości, w której z ramienia Zarządu Województwa Wielkopolskiego uczestniczyła Pani Marzena Wodzińska, oprócz najważniejszego wyróżnienia „Pleszewianin Roku” przyznano również tytuły: Biznesmena Roku, Rzemieślnika Roku oraz Rolnika-Ogrodnika Roku. Uroczystość w sali kinowej, której organizatorem był Burmistrz MiG Pleszew, poza prezentacją kandydatów zgłoszonych do tytuły, których działalność bez wątpienia wpływa na rozwój miasta, była również okazją do promocji „Rocznika Pleszewskiego 2014”.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!


Źródło fotografii:  http://www.zycie-pleszewa.pl/

Zdjęcia w galerii

Licheń Stary – WPGO - 26 lutego 2015 r.

W dniu 26 lutego br. Pani Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w VII Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, która odbyła się w Licheniu Starym k. Konina i zorganizowana została przez Wydawnictwo Nowa Energia”.

W konferencji udział wzięli wysokiej klasy specjaliści i eksperci zaangażowani w realizację sześciu budowanych obecnie w Polsce spalarni odpadów komunalnych – Białymstoku, Szczecinie, Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu i Koninie. W konferencji uczestniczyli również naukowcy oraz przedstawiciele firm technologicznych zaangażowanych w budowę ww. spalarni. Ponadto w konferencji wzięli udział przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ze względu na fakt współfinansowania wszystkich ww. instalacji prze tę instytucję.

Po konferencji Pani Marszałek Marzena Wodzińska dokonała przeglądu postępu realizacji Budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie.


Zdjęcie: Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie

Zdjęcia w galerii