Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Regionalna Konferencja „WPGO Województwa Wielkopolskiego”- Tłokinia Kościelna, 17-18 marca 2015 r.

W dniach 17-18 marca 2015 r. w Tłokini Kościelnej rozpoczęła się Regionalna Konferencja „WPGO Województwa Wielkopolskiego”. W dniu 17 marca w obradach wzięła udział Pani Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Konferencja jest okazją do spotkania szerokiego grona przedstawicieli administracji publicznej jak również podmiotów związanych z gospodarką odpadami w Wielkopolsce. Właściwie i odpowiedzialnie prowadzona gospodarka odpadami jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania współczesnego społeczeństwa.

„Zorganizowane spotkanie pozwoli na identyfikacje aktualnych i najistotniejszych problemów w dziedzinie gospodarki odpadami, jak również, przyczyni się do stworzenia platformy dyskusji i wymiany poglądów na temat gospodarki odpadami w Województwie Wielkopolskim, powiedziała w swym wystąpieniu Pani Marszałek Marzena Wodzińska”.

Zdjęcia w galerii