Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Uroczyste otwarcie „Green Studia” w Kaliszu

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu dokonaliśmy oficjalnego otwarcia "Green Studia". Możliwości studia są nieograniczone, ponieważ można je doposażać, a projekt został zrealizowany w ramach „Cyfrowej Szkoły Wielkopolskiej@2020”, który nie ma precedensu w skali całego kraju. Jest to projekt wzorcowy, z którego przykład biorą inne samorządy. Realizacja tej inwestycji to koszt 150.000 zł, a wartość całego projektu to ponad 107 mln. GREEN STUDIA powstaną w pięciu subregionach naszego województwa, tak aby wszyscy uczniowie z Wielkopolski mieli możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań, udzielać wywiady, prowadzić telekonferencje. Będą mogli produkować obrazy, filmy i audycje. Dodatkowo w ramach tego projektu unijnego w wybranych szkołach powstaną mini GREEN Studia.

Zdjęcia: portal calisia.pl i ODN KaliszZdjęcia w galerii

Dożynki Gminy Perzów

Parafrazując znaną sentencję można by rzec „ A pierwsi byli ostatnimi”. Już wyjaśniam, o co chodzi. Otóż gmina Perzów jest pierwszą, która wita przybyszy wjeżdżających z południa kraju do Wielkopolski, natomiast termin tegorocznych Dożynek, był jednym z ostatnich w naszym regionie.

Uroczystość przeprowadzona była bardzo dostojnie, zainaugurowana została mszą świętą. Następnie barwny korowód przemaszerował na boisko przy młynie, służące w tym dniu, jako miejsce zabawy dla wszystkich gości i uczestników dożynkowego świętowania.. W części artystycznej po raz drugi w Perzowie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Przygodzice”, który w przerwie miedzy zagranicznymi tournée, pokazał widowisko żniwno-dożynkowe. Ukoronowaniem części artystycznej był występ grupy perzowskich przedszkolaków, które udowodniły, że wielkopolska ziemia jest najlepsza dla talentów.

Miałam bardzo miłą i ważną dla mnie okazję, przekazać tutejszym rolnikom, sadownikom, hodowcom i ogrodnikom, swoje serdeczne podziękowania, za ich trud i mozolną pracę, której owoce zjadamy, na co dzień.

Po części oficjalnej, ważnym punktem programu, było nagrodzenie mieszkańców za udział w konkursie na najpiękniejszą posesja dożynkową. Współczuję jury tego konkursu i chyba najlepszym rozwiązaniem było nagrodzenie wszystkich, czego dowód starałam się uchwycić na załączonych zdjęciach.


Zdjęcia w galerii

Dożynki Powiatu Kępińskiego

Dożynki.... dożynki...

Mieszkańcy przy malowniczym Dworku w Donaborowie zakończyli tegoroczne żniwa dziękując za plony. Rolników, ogrodników i sadowników powitała Wójt Baranowa oraz Starosta Kępiński. Dożynki rozpoczęły się przejazdem barwnego korowodu.

W parku odprawiono mszę św., a po której odbyła się część oficjalna z obrzędem wieńca i chleba.

Podczas uroczystości dożynkowych nastąpiło wręczenie Odznak Honorowych „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Otrzymali je członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie: Pan Stefan Grossek, Pan Józef Zygmund, Pan Kazimierz Dorna, Pan Roman Szymański, których aktywna postawa, doświadczenie a także działalność publiczna i społeczna w pełni uzasadniały uhonorowanie ich pracy.

Uroczyste obchody uświetniły występy artystyczne oraz koncerty Mirosława Jędrowskiego i grypy Jorrgus.

Nie zabrakło pokazów artystycznych, w tym występów uczniów Szkoły Podstawowej w Donaborowie oraz bogato zastawionych stołów daniami polskiej, swojskiej kuchni. Dobre nastroje udzielały się zarówno dorosłym jak i ich pociechom, bo atrakcji dla dzieci było wiele. Na koniec, tradycyjnie odbyła się zabawa taneczna.


Zdjęcia w galerii

Pieniądze dla gmin na instalację bezpłatnego WiFi

Kto pierwszy ten lepszy - pieniądze dla gmin na instalację bezpłatnego WiFi

Inicjatywa WiFi4EU wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w gminach w całej Europie.

W ramach inicjatywy WiFi4EU gminy mogą ubiegać się o bony o wartości 15.000 euro. Bony te służą pokryciu kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych w gminach, które nie oferują jeszcze tego rodzaju bezpłatnego publicznego dostępu do internetu. Na realizację tej inicjatywy przeznaczono orientacyjną kwotę 130 mln EUR

Zaproszenie do składania wniosków zostanie otwarte w dniu 19/09/2019 r. o godz. 13:00.

Wnioski można składać do dnia 20/09/2019 r. do godz. 17:00.

Wnioski muszą zostać złożone elektronicznie poprzez portal WiFi4EU https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home

Zapraszam do udziału w tym przedsięwzięciu.