Marzena Wodzińska

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Bal z okazji 100-lecia III LO im. Mikołaja Kopernika wKaliszu

Bal z okazji 100-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika podczas którego szkoła otrzymała Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa Wielkopolskiego” za wkład w rozwój polskiej pedagogiki, wzbogacanie oferty edukacyjnej w Regionie oraz działalność społeczną, którą w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego miałam przyjemność wręczyć.


Zdjęcia w galerii

JUBILEUSZ 65-lecia Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

W 1953 roku w ówczesnej lecznicy w Wolicy przyjęto pierwszych pacjentów, którymi zajmował się jeden lekarz i personel felczerski. Dziś Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy to zupełnie inne miejsce. To placówka, która stanowi bardzo ważny dla Wielkopolski ośrodek leczenia chorób układu oddechowego. To tutaj rocznie leczonych jest ponad 4,5 tys. chorych, a kolejne 10 tys. uzyskuje pomoc w postaci porad i konsultacji w Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy w Kaliszu.

Na terenie Starej Powozowni w Gołuchowie odbyła się uroczystość jubileuszowa podczas której zebranym przedstawiony został krótki rys historyczny Szpitala. Spotkanie było doskonałą okazją do wręczenia podziękowań i wyróżnień najbardziej zasłużonym pracownikom i lekarzom.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego wręczyłam Odznaki Honorowe „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” za całokształt działalności zawodowej i społecznej oraz realizację zadań na rzecz zapewnienia opieki medycznej i poprawy jakości życia mieszkańców województwa wielkopolskiego. Wyróżnienia otrzymali: Urszula Dytfeld, Halina Siemiątkowska, Ewa Zalc-Budziszewska, Wojciech Kujawa i Daniel Otmianowski.

Przez ostatnie cztery lata, od kiedy pełnię funkcję przewodniczącej Rady Społecznej tej placówki, obserwuję jak bardzo się zmienia dla dobra swoich pacjentów i pracowników. Dzieje się tak za sprawą kolejno realizowanych inwestycji: czy to zakup nowego sprzętu medycznego i wyposażenia placówki, czy podłączenie szpitala do sieci kanalizacji sanitarnej, czy wreszcie jego termomodernizacja. A to tylko część przedsięwzięć jakie do tej pory zrealizowano. (…) Mówiąc o historii szpitala w Wolicy nie sposób nie przywołać osoby Pana Dyrektora Sławomira Wysockiego, który kieruje nim od niemal 20 lat jak i pracowników tworzących tą placówkę. Dziękuję Wszystkim za codzienną, wytrwałą pracę na rzecz nas wszystkich i życzę wszelkiej pomyślności przy realizacji kolejnych wyzwań.

Zdjęcia: Fakty Kaliskie


Zdjęcia w galerii

Spotkanie z siostrą Bożeną Anną Flak

Gdy opadną już emocje stuletnich rocznic, poddam pod rozwagę ukazywane się corocznie publikacje sylwetek stu najbardziej zasłużonych Wielkopolan. Mam to wielkie szczęście znać kandydatów na co najmniej dziesięć pierwszych edycji takiego wydawnictwa, ale grono to, co stwierdzam z wielką radością i dumą, z każdym dniem się powiększa. Dziś do mojej prywatnej listy dołączyła siostra Bożena Anna Flak, Nazaretanka – poetka o niezwykłej wrażliwości i umiejętnościach. Po jedenastu latach Kalisz ponownie gościł swą wielką rodaczkę, obecnie mieszkającą w Anglii, choć jak sama mówi o sobie mieszka w „słowie” i to jest najtrafniejsze określenie dotyczące tej niezwykłej osobowości. Wyrazy podziwu kieruje także do organizatorów spotkania, dzięki którym szczelnie wypełniona maleńka sala Biblioteki Miejskiej, mogła wysłuchać narracji na najwyższym poziomie kultury słowa i myśli. Wieczór autorski stał się swoistym preludium do obchodów stulecia Szkoły Obojga Imion, której absolwentką jest Bożena Anna Flak. Dyrekcji Biblioteki dziękuję za zaproszenie.


Zdjęcia w galerii

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Nie ma rzeczy trudnych są tylko nowe wyzwania ... a marzenia się realizują

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że od 1 października br. pierwsze 300 szkół w całej Wielkopolsce wyposażone zostały w wewnątrzszkolną instalacje Wi – Fi, oraz zostały podłączone do szerokopasmowego Internetu poprzez zbudowaną Regionalną Infrastrukturę Teleinformatyczną.

 Samorząd Województwa jest realizatorem największego w Polsce projektu edukacyjnego współfinansowanego z funduszy UE w kwocie 107 mln pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, skierowanego do szkół w naszym województwie. Projektu, który zmieni podejście do technologii informatycznej w nauczaniu naszych dzieci. Technologia cyfrowa wraz ze zbudowaną infrastrukturą regionalną oraz dostarczanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego sprzętem informatycznym, pozwala uczniom i nauczycielom wykorzystywać Internet i informatykę na niespotykanym dotychczas w polskich szkołach poziomie a w przyszłości odciąży teczki uczniów. To ważna inicjatywa dla całego Województwa Wielkopolskiego.


Zdjęcia w galerii