Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Marzena Wodzińska kandydatem do Sejmu RP

Szanowni Państwo,

Urodziłam się 👍13-go i 👍13-ka zawsze była moją szczęśliwą liczbą. Teraz pod numerem 👍13 zdecydowałam się na kandydowanie do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. Wybory odbędą się 👍13 października. 
Kolejny raz proszę Państwa o zaufanie.

Marzena Wodzińska

Dobrzyca stawia na segregację

W Urzędzie Gminy Dobrzyca podpisałam umowę na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca. Wartość całkowita projektu to 208.000 zł, a wartość dofinansowania to 123.000 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

​Umowę w imieniu Samorządu Województwa podpisałam z Burmistrzem Gminy Dobrzyca Jarosławem Pietrzak i Skarbnikiem Gminy Beatą Miedzińską.

​Realizacja zadania, związana jest z koniecznością dostosowywania ilości zbieranych odpadów segregowanych z całości odpadów komunalnych do wymogów prawa polskiego oraz optymalizacji funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie. Budowa PSZOK przyczyni się do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów poprzez zwiększenie odzysku i unieszkodliwianie odpadów. Wpłynie to na poprawę stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami.


Zdjęcia w galerii