Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Klunkry wielkopolskie

Jesteśmy z Wielkopolski. Czy wiecie Państwo co to Klunkry wielkopolskiee?

Klunkry to w gwarze wielkopolskiej rzeczy, ale jest to również wspierana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego marka ładnych i użytecznych pamiątek produkowanych w Wielkopolsce przez firmy społeczne.

Wśród produktów są piękne torby, plecakotorby, fartuchy, magnesy, przypinki i breloki. Klunkrowe wzory nawiązują do wielkopolskich symbolów – pyr, koziołków i wielkopolskiej gwary. Przychody ze sprzedaży produktów przeznaczane będą na pomoc osobom wychodzącym z trudnych życiowych sytuacji.

Start sprzedaży już w tę sobotę na Klunkrowym debiucie 14.09.2019 r. w Poznaniu na ul. Św. Marcin na Poznańskim Targu Dobra - Stoisko Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Serdecznie zapraszam na klunkrowe stoisko!

Seniorada 2019 Pleszew „Piękna złota jesień życia”

Stowarzyszenie Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku od czterech lat integruje seniorów powiatu pleszewskiego. Cyklicznie odbywa się „Powiatowa Olimpiada Senioralna - Aktywny Senior Powiatu Pleszewskiego”, a w tym roku dodano również cykl imprez „Lato seniorów”.

Z okazji Seniorady 2019 przekazałam uczestnikom życzenia, aby kolejne lata życia były etapem tworzenia satysfakcjonujących dzieł przynoszących szczęście i radość. Cieszę się, że z każdym rokiem coraz więcej osób przyłącza się do Seniorady, wykorzystując przy tym swój indywidualny potencjał.

W tym roku Senioradę rozpoczął przemarsz barwnego korowodu Seniorów przy dźwiękach kapeli do Hali Sportowej, gdzie na uczestników czekało wiele atrakcji. Można było zmierzyć poziom cukru i cholesterolu, zakręcić kołem fortuny, wziąć udział w zawodach sportowych i loterii fantowej. Na wszystkich uczestników czekał poczęstunek.

Wydarzeniu towarzyszyły występy artystyczne. Miasto Pleszew zaprezentowało poloneza z „Pana Tadeusza”, seniorzy z Czermina odtańczyli kujawiaka, zespół „Błękitne modraczki” reprezentował Dobrzycę, z Gizałek przyjechał chór „Chabry i maki”, kapela „Znad Prosny”, a także występy indywidualne p. Wojciecha Walczaka z Gołuchowa z pięknymi piosenkami i porywającym popisem gry na harmonijkach ustnych p. Stanisława Podymskiego.

Zainteresowaniem cieszył się również w pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz prelekcja poświęcona udarom mózgu. Ratownicy medyczni podkreślali, jak ważne są pierwsze minuty po wypadkach, jak ważne są pierwsze godziny po udarze mózgu, który dotyka coraz młodsze osoby. Ta wiedza potrzebna jest nie tylko Seniorom, ale całemu społeczeństwu.


Zdjęcia w galerii

Obchody 60-lecia WSCEiT w Starej Łubiance

Obchody 60-lecia WSCEiT w Starej Łubiance placówki edukacyjnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance obchodziło 60-lecie istnienia. W grudniu 2017 zmieniła się nazwa placówki z: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance na Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Z dniem 1 września 2018 r. utworzyliśmy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Starej Łubiance. W ostatnich latach w ramach funkcjonowania instytucji utworzono nowe szkoły i placówki. Z inicjatywy Samorządu poszerzono ofertę edukacyjną o kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które mając wsparcie i fachową pomoc w codziennej walce z przeciwności, lepiej radzą sobie z pokonywaniem barier rozwojowych, poznawczych i emocjonalnych na miarę ich indywidulanych możliwości.

Sukcesywnie realizowany jest plan prowadzenia kompleksowych działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS (alkoholowym zespołem płodowym). Poprzez diagnozę, rehabilitację, terapię oraz edukację dotyczącą tej problematyki placówka stanowi cenną pomoc i wsparcie dla potrzebujących rodzin. Głównym zadaniem Centrum jest przede wszystkim kształcenie zawodowe młodzieży. Cel jest następujący: absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Placówka może się poszczycić wieloma inicjatywami kulturalnymi i sportowymi, w tym zdobytymi medalami.

Zaproszeni goście z przyjemnością podziwiali Poloneza wykonanego przez absolwentów, nauczycieli i uczniów. Uczniowie przedstawili, czym placówka się zajmuje, jaka jest specyfika jej funkcjonowania i dotychczasowe jej dokonania. Serdecznie podziękowałam Dyrektorowi Centrum Annie Kubiak, a także Radzie Pedagogicznej, Pracownikom i Uczniom za zaangażowanie w działalność placówki oraz w zorganizowanie tej uroczystości.


Zdjęcia w galerii

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Zdziechowie

Szkoła Podstawowa w Zdziechowie koło Gniezna jest jedną z ponad sześćdziesięciu w naszym województwie, które noszą imię związane z Powstaniem Wielkopolskim.

To tam 2 września odbyła się inauguracja roku szkolnego 2019/2020 połączona z otwarciem nowego budynku placówki. Wielomilionową inwestycję dofinansowano środkami unijnymi stała się chlubą mieszkańców gminy. Dzieci i młodzież mają zapewnioną naukę w komfortowych warunkach, dlatego mimo końca wakacji nie było widać smutku na ich twarzach. W programie uroczystości znalazła się msza św. pod przewodnictwem Abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski, ceremonia oficjalnego otwarcia szkoły, okolicznościowe przemówienia, wspaniały występ chóru Imo Pectore. Wśród gości tego wydarzenia znaleźli się m.in. przedstawiciele świata polityki samorządu terytorialnego i organu nadzoru pedagogicznego. Na ręce dyrektora Tomasza Kropidłowskiego przekazałam najlepsze życzenia skierowane do wszystkich uczniów, aby ich szkoła była przyjaznym miejscem zdobywania wiedzy, odnajdywania siebie oraz rozwoju uzdolnień i zainteresowań. W liście okolicznościowym znalazły się też słowa serdecznych pozdrowień dla nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty.


Zdjęcia w galerii