Marzena Wodzińska

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

XII Konkurs Plastyczny „Piękno Krajobrazów Ziemi Kaliskiej”

W czerwcu odbył się XII Regionalny Konkurs Plastyczny dla osób z niepełnosprawnościami „Piękno Krajobrazów Ziemi Kaliskiej” organizowany przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”.

Jest to coroczne, w ramach obchodów Święta miasta Kalisza, wydarzenie artystycznie - szczególnie celebrowane przez środowisko artystów i przyjaciół warsztatów terapii zajęciowej i dziennych domów pomocy społecznej. Wszystkie prace, które powstały w tym roku, są prawdziwymi arcydziełami. Zostały przygotowane różnymi technikami, a ich tematem przewodnim było ukazanie walorów krajobrazowych i architektonicznych Ziemi Kaliskiej.

Niestety nie mogłam być osobiście, przekazałam na ręce organizatorów list gratulacyjny i podziękowanie. Również za pośrednictwem FB chciałabym podziękować za wrażliwość na rzecz środowiska artystów niepełnosprawnych i determinację w organizacji od lat tego niezwykłego, mającego ogromną wartość z punktu widzenia rehabilitacji społecznej, przedsięwzięcia.


Zdjęcia w galerii

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

W zabytkowych murach Zamku w Gutowie k/Ostrowa Wielkopolskiego odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów za wyniki w nauce przyznanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom i słuchaczom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania, Rawicza i Złotowa. Stypendia zostały przyznane po raz trzeci. Tradycyjnie wydarzenie odbyło się w uroczystej oprawie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego chciał w ten sposób podkreślić rangę stypendiów oraz wagę, jaką przywiązuje do zapewnienia wysokiego poziomu edukacji i rozwoju Centrów. Ogółem stypendia otrzymało 165 uczniów i słuchaczy tych jednostek.

Przyznane stypendia będą nie tylko uzasadnionym powodem do satysfakcji i zadowolenia ale także motywacją do dalszej rzetelnej nauki i pracy. Podkreśliła, że dzięki pracy, aktywności i postawie uczniów oraz zaangażowaniu dyrektorów, nauczycieli i wykładowców Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego cieszą się dobra opinią wśród młodzieży i dorosłych, odbierane są jako placówki nowoczesne, dynamicznie zmieniające się, a jednocześnie gwarantujące niezmiennie wysoki poziom kształcenia i rzetelne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

Dołączamy się do tych gratulacji i życzymy jak najlepszych wyników nadchodzącej sesji egzaminacyjnej, a potem zasłużonego wypoczynku!


Zdjęcia w galerii

Spotkanie Grupy Ostrowski Spacer Protestacyjny "Łańcuch Światła”

W ostatni piątek na zaproszenie Grupy Ostrowski Spacer Protestacyjny "Łańcuch Światła" byłam gościem otwartego spotkania w n-Klubie w Ostrowie Wielkopolskim. W trakcie spotkania poruszyliśmy m.in. kwestie: jakie są organy stanowiące i wykonawcze samorządu województwa i jakie mają one kompetencje? na czym polega dualizm władzy w województwie, czyli władza samorządowa i rządowa? czego może oczekiwać obywatel od organów samorządu województwa? czym jest nadzór wojewody nad jednostkami samorządu terytorialnego- w świetle art. 171, ust.2 Konstytucji RP. Odpowiadałam również na pytania szczegółowe, m.in. dlaczego nie ma 500+ dla dzieci z domów dziecka? kto jest odpowiedzialny za dzikie i płonące -w ostatnim czasie -wysypiska śmieci? w jaki sposób organizacje pozarządowe mogą uzyskać dotacje ze środków samorządu województwa?. Odniosłam się również do pytań o Koalicję Obywatelską w najbliższych wyborach do sejmików województw oraz w wyborach na prezydentów dużych i średnich miast. Dyskutowaliśmy o polityce krajowej partii rządzącej, gdzie padło dużo gorzki słów, szczególnie w kwestiach odbierania kompetencji samorządom województw oraz braki w przekazywaniu środków finansowych na zadania zlecone. Bardzo dziękuję za zaproszenie!


Zdjęcia w galerii

1,5 mln zł na wypoczynek wakacyjny dla dzieci

Zarząd Województwa Wielkopolskiego na organizację wypoczynku wakacyjnego połączonego oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień przeznaczył kwotę 1,5 mln zł.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego sukcesywnie wspiera działania prozdrowotne, oraz te z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom. Dzięki dobrym projektom m.in. Fundacji Kaskada z Kalisza, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu i Domu Zakonnego Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu na wakacje wyjedzie wiele dzieci, dla których to często jedyna szansa na odskocznię od codzienności.

Gratulujemy i życzymy słonecznej pogody oraz wspaniałego wypoczynku!

Pieniądze na budowę kanalizacji w Gminie Szczytniki

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin to inwestycja, która realizowana będzie na terenie gminy Szczytniki, w powiecie kaliskim. Umowę na dofinansowanie tego przedsięwzięcia podpisałam 26 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego z Markiem Albrechtem, Wójtem Gminy Szczytniki. Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z miejscowości Korzekwin i fragmentarycznie z miejscowości Popów do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Popów.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 745 829,62 zł, z czego 965 225,94 zł stanowi dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Projekt przyczyni się do wzrostu liczby obsługiwanej ludności podłączonej do sieci kanalizacyjnej oraz do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji i dostosowania jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. Realizacja założeń projektu wpłynie również na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej oraz podniesienie standardu życia mieszkańców. Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rejonie jest bowiem inwestycją, która w szczególny sposób wpływa na poprawę stanu środowiska.


Zdjęcia w galerii