Marzena Wodzińska

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

„Nasze pejzaże” w Odolanowie

Już po raz osiemnasty Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” działające w Odolanowie, zaprosiło wielkopolskie ośrodki zajmujące się pracą z osobami niepełnosprawnymi, do wspólnej pracy i zabawy, która w bieżącym roku odbywała się pod hasłem „Nasze pejzaże”. Wszystko dopisało, zarówno pogoda, precyzyjna organizacja, jak i frekwencja, powodując że prawie pięciuset uczestników tego spotkania mogło przeżyć naprawdę wspaniałe chwile. Przekazałam i ja swoje zapewnienia, bardzo oczywiste i wręcz naturalne, że problematyka osób wymagających pomocy, jest od zawsze otaczana przeze mnie jak i przez cały Samorząd Województwa Wielkopolskiego, szczególną troską i uwagą. Jednocześnie jestem dumna z dokonań prezentowanych przez te osoby, u których mimo przeciwieństw losu, uśmiech nie schodzi z ust a ich otwartości i szczerości możemy uczyć się wszyscy.


Zdjęcia w galerii

Calisiada w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu

W auli I LO im. A. Asnyka została rozegrana inauguracyjna rozgrywka wielkoformatowej gry planszowej Calisiada. Gra wpisała się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2018, a także obchody Roku Adama Asnyka w Kaliszu. Uczestnikami gry w formie chińczyka byli uczniowie kaliskich szkół: SP nr 2 im. J. Pawła II, SP nr 10 im. M. Konopnickiej, SP nr 8 im. Bohaterów Westerplatte, SP nr 12 im. Księcia B. Pobożnego. Nad całością pieczę sprawowała pomysłodawczyni i koordynator gry - Ewa Mąkowska – członek Towarzystwa Miłośników Kalisza. Tematyka gry dotyczyła 100-lecia odzyskania Niepodległości, 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 180 rocznicy urodzin A. Asnyka. Organizatorem trzeciej już edycji Calisiady jest Towarzystwo Miłośników Kalisza oraz Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”, partnerami zaś: PBP Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, SP nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Projekt został współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.


Zdjęcia w galerii

Posiedzenie Rady Programowej ds. kształcenia zawodowego

Drugie posiedzenie Rady Programowej ds. kształcenia zawodowego i dualnego oraz rozwoju przedsiębiorczości odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W spotkaniu uczestniczyłam jako Przewodnicząca Rady Programowej Marzena Wodzińska, przedstawiciele Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielopolskiego w Poznaniu, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Izby Rzemieślniczej w Kaliszu oraz dyrektorzy Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile.

Podczas posiedzenia podjęto tematy możliwości prezentacji i promocji nowoczesnego rzemiosła oraz ginących zawodów rzemieślniczych. Działania w tym zakresie mają prowadzić do zaspokojenia potrzeb dzisiejszego rynku pracy. Mają uzmysłowić, że ważne niegdyś zawody np. kowal dzisiaj (choć w innym zakresie) są niezbędne i znajdą dla siebie rynek zbytu.

Współpraca pomiędzy Izbami Rzemieślniczymi a Centrami Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego nabiera coraz szerszego zakresu. Wspólne inicjatywy kierowane będą nie tylko dla uczniów szkół, ale również do przedszkolaków, aby od najmłodszych lat kreować świadomy wybór ścieżki dalszego kształcenia, zgodnej z ich zamiłowaniami i naturalnymi predyspozycjami. Działania te podkreślać będą także ewoluowanie zawodów rzemieślniczych, które w wyniku szybkiego rozwoju gospodarczego oraz dostępu do nowych technologii i rozwiązań, dziś wyglądają zupełnie inaczej niż 10 lat temu. Rzemiosło jest tradycją, ale może być też nowoczesne.

Poruszony został także temat organizacji wspólnych wydarzeń, konferencji, spotkań, które mają prowadzić do poszerzenia wiedzy o kształceniu zawodowym i dualnym w Wielkopolsce.


Zdjęcia w galerii

Konferencja „Rola parków krajobrazowych w zachowaniu przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Wielkopolski”

W Kobylnicy koło Poznania odbyła się konferencja „Rola parków krajobrazowych w zachowaniu przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Wielkopolski”, która przygotowana została przy okazji: 30-lecia utworzenia Lednickiego Parku Krajobrazowego, 25-lecia powołania Parku Krajobrazowego Promno i 25-lecia powołania Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

Wydarzenie, którego organizatorem był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, poza sesją referatową przewidywało również sesję terenową, podczas której uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić unikatowe miejsca na mapie Lednickiego Parku Krajobrazowego – miejsca ważnego w budowaniu tożsamości państwowej i narodowej, które szczególnie docenić należy w roku 100. rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz odzyskania niepodległości.

Aż trzy z trzynastu wielkopolskich parków krajobrazowych – Lednicki, Promno oraz Puszcza Zielonka obchodzą w tym roku swój jubileusz. Choć leżą blisko siebie, to każdy z nich ma nieco inny charakter i powołany został w celu ochrony różnych zasobów. Lednicki Park Krajobrazowy to miejsce absolutnie wyjątkowe w skali nie tylko Wielkopolski, ale całego kraju. Jeden z naszych najstarszych obszarów chronionych objął zasięgiem krajobraz kulturowy Jeziora Lednica i jego okolic. Park Krajobrazowy Promno to prawdziwa przyrodnicza perełka okolic Poznania, której część drzewostanów już dawno przekroczyła wiek 100 lat, są to więc prawdziwi świadkowie naszych dziejów. Puszcza Zielonka to zaś największy kompleks leśny położony w bezpośredniej bliskości Poznania. Te niesamowicie piękne miejsca, bogate w atrakcje jak choćby Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonki, przyciągają nie tylko Wielkopolan, ale i miłośników przyrody z całej Polski. (…) w związku z jubileuszami zarówno osobom zarządzającym, jak i wszystkim ich miłośnikom życzę, by dzięki ich pracy i zaangażowaniu przyrodnicze i kulturowe bogactwo tych obszarów przetrwało w stanie niezmienionym przez kolejne dziesięciolecia.


Zdjęcia w galerii

Uczenie się przez konstruowanie – szansą dla młodych talentów

Najlepiej uczymy się w działaniu. Samodzielne próby rozwiązania konkretnego problemu czy osiągnięcia określonego celu angażują nasze emocje, motywują do wysiłku i pomagają trwale poszerzyć wiedzę oraz rozwijać nasze umiejętności. Ucząc się w ten sposób sami konstruujemy swoją wiedzę, zamiast przyswajać ją w gotowej postaci.

W murach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu licznie zgromadzeni dyrektorzy i nauczyciele szkół z terenu Południowej Wielkopolski wraz z zaproszonymi gośćmi wzięli udział w konferencji edukacyjno-naukowej pt. „Uczenie przez konstruowanie – szansą dla młodych talentów”. Wydarzenie zorganizowało Centrum Nauki Kopernik z Warszawy wraz z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Centrum Nauki Kopernik od dawna propaguje ideę uczenia się przez doświadczenie i wspiera edukatorów w ich pracy poprzez projekty takie jak Modułowe Pracownie Przyrodnicze, Kluby Młodego Odkrywcy czy Konstruktorzy Marzeń. W organizację wydarzenia zaangażowała się także firma Pratt & Whitney w Kaliszu, która nie tylko przedstawiła zainteresowanym możliwości współpracy i organizacji dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży, ale także przygotowała jedno z czterech seminariów tematycznych, podczas których uczestnicy mogli na własnej skórze doświadczyć pracy z wykorzystaniem doświadczeń i eksperymentów.

Konferencja była pierwszym krokiem do zbudowania szerszej współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Chęć współpracy jest obustronna, zatem w niedalekiej przyszłości z pewnością pojawią się kolejne ciekawe i wartościowe inicjatywy, z których będą mogły skorzystać nie tylko szkoły, ale także całe środowiska lokalne.


Zdjęcia w galerii