Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Turniej Innowacji Społecznych - inicjatywa dla działających w sferze społecznej

Turniej Innowacji Społecznych (SIT), organizowany przez Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wyróżnia i wspiera najlepszych europejskich przedsiębiorców działających w sferze społecznej. Promuje on innowacyjne pomysły i nagradza inicjatywy, które przyczyniają się do tworzenia oddziaływań społecznych, etycznych lub środowiskowych. Zazwyczaj obejmuje on projekty w dziedzinie edukacji, opieki zdrowotnej, ochrony środowiska, gospodarki obiegowej, włączenia społecznego, tworzenia miejsc pracy, starzenia się i wielu innych.

Wszystkie projekty ubiegają się o Nagrodę Główną i Nagrodę Specjalną I i II stopnia w wysokości odpowiednio 50 00 EUR i 20 000 EUR. W 2020 roku Nagrody w Kategorii Specjalnej będą przyznawane projektom koncentrującym się na ochronie środowiska (ze szczególnym naciskiem na bioróżnorodność i ochronę ekosystemów). Dwa projekty zostaną wybrane do udziału w programie przedsiębiorczości społecznej INSEAD w Fontainebleau we Francji.

Kto może zgłosić udział?

Turniej ma na celu przyciągnięcie zainteresowania zarówno organizacji nienastawionych na zysk, jak i tych, które działają na zasadzie non-profit, głównie młodych przedsiębiorców i przedsiębiorstw społecznych, departamentów odpowiedzialności korporacyjnej przedsiębiorstw sektora prywatnego dowolnej wielkości, organizacji pozarządowych i jednostek administracji rządowej lub samorządowej oraz społeczności uniwersyteckich. Mile widziane są również zgłoszenia od zespołów studenckich.

Tegoroczny Turniej Innowacji Społecznych odbędzie się 8 października w Lizbonie, w Portugalii.

Więcej informacji na stronie >>> http://www.wielkopolska.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3750%3Aturniej-innowacji-spolecznych&catid=178%3Aslider&fbclid=IwAR1xm4LzLczb4BYmGBzLx7oFvokWG8m8b9tfQYF9YBDksRGCf-B5Wq6JkJI

Wystawa z okazji jubileuszu 100-lecia „Victorii Ostrzeszów”

Wystawa z okazji jubileuszu 100-lecia „Victorii Ostrzeszów” i konkurs plastyczny „Piłka Nożna w Twojej rodzinie”

W bibliotece miejskiej w Ostrzeszowie otwarto wystawę okolicznościową przygotowaną z okazji 100-lecia działalności „Victorii Ostrzeszów”. Wiek istnienia klubu piłkarskiego był wspaniałą okazją do zorganizowania wystawy, która znakomicie upamiętniła jubileusz. Przedstawione zdjęcia, puchary, medale, dyplomy i inne historyczne pamiątki spowodowały, że niejednemu sympatykowi klubu zakręciła się łza w oku. W otwarciu wystawy uczestniczyłam wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Ostrzeszów Patrykiem Jędrowiakiem, Prezes klubu Andrzejem Sikorą oraz pracownikami „Victorii Ostrzeszów”, trenerami, działaczami, zawodnikami.

Podczas uroczystości ogłoszono wyniki konkursu plastycznego dla przedszkolaków i klas szkół podstawowych 1-3 pn. „ Piłka nożna w Twojej rodzinie”. Wszystkie prace, jakie przedstawiły najmłodsze dzieci zasługują na gratulacje i wyrazy uznania. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, co potwierdza fakt, że dyscyplina sportu, jaką jest piłka nożna, jest obecna w niemalże każdej rodzinie. Przekazałam gratulacje i słowa podziękowania dla dzieci, które zaangażowały się w przygotowanie prac i poprzez te działania okazały sympatię dla lokalnego klubu piłkarskiego.


Zdjęcia w galerii