Marzena Wodzińska

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Zdziechowie

Szkoła Podstawowa w Zdziechowie koło Gniezna jest jedną z ponad sześćdziesięciu w naszym województwie, które noszą imię związane z Powstaniem Wielkopolskim.

To tam 2 września odbyła się inauguracja roku szkolnego 2019/2020 połączona z otwarciem nowego budynku placówki. Wielomilionową inwestycję dofinansowano środkami unijnymi stała się chlubą mieszkańców gminy. Dzieci i młodzież mają zapewnioną naukę w komfortowych warunkach, dlatego mimo końca wakacji nie było widać smutku na ich twarzach. W programie uroczystości znalazła się msza św. pod przewodnictwem Abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski, ceremonia oficjalnego otwarcia szkoły, okolicznościowe przemówienia, wspaniały występ chóru Imo Pectore. Wśród gości tego wydarzenia znaleźli się m.in. przedstawiciele świata polityki samorządu terytorialnego i organu nadzoru pedagogicznego. Na ręce dyrektora Tomasza Kropidłowskiego przekazałam najlepsze życzenia skierowane do wszystkich uczniów, aby ich szkoła była przyjaznym miejscem zdobywania wiedzy, odnajdywania siebie oraz rozwoju uzdolnień i zainteresowań. W liście okolicznościowym znalazły się też słowa serdecznych pozdrowień dla nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty.


Zdjęcia w galerii

Spotkanie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska"

Odbyło się kolejne spotkanie z Dyrektorami szkół, na którym wspólnie podsumowano efekty dotychczas podejmowanych działań i omówiono dalszą współpracę w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

Projekt realizowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w partnerstwie z Politechniką Poznańską.


Zdjęcia w galerii

Kolejne edycje „Narodowego Czytania” w Perzowie

Kolejne edycje „Narodowego Czytania” w Perzowie, zdecydowanie przerastają ramy przyjęte dla jakże chlubnego i potrzebnego wydarzenia, które ma stawać się okazją do spotykania się nas wszystkich przy czytaniu dzieł literatury polskiej.

Twórcze podejście całej społeczności Perzowian powoduje jednak, ze „Czytanie” owo staje się świętem nie tylko słowa, ale przeżyciem scenicznym wymykającym się daleko poza przyjęte ramy schematów. Spektakl teatralny, z którym mogła zapoznać się publiczność wypełniająca do ostatniego miejsca salę Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie, zasługuje na solidną recenzję teatralną.

„Kamizelka” Bolesława Prusa wybrzmiała ze sceny w sposób pełny i piękny, grając każdym szczegółem. Wspaniała gra aktorska dzieci i młodzieży szkół Perzowa i Trębaczowa, przepiękne kreacje z epoki, kostiumy jakich nie powstydziłaby się żadna profesjonalna scena, misterne fryzury, wspaniała scenografia i dopełniające wszystko znakomite rozwiązania inscenizacyjne, zasługują naprawdę na najwyższe słowa podziwu i uznania.

Jakby tego było mało, wszyscy mieli możliwość wysłuchania ciekawej opowieści autentycznego kataryniarza, jednego z ośmiu działających w kraju. Dowiedzieliśmy się o konstrukcji samej katarynki, oraz posłuchaliśmy jej dźwięków, a w repertuarze znalazła się między innymi melodia Strange z filmu Frantic Romana Polańskiego.

Prawdziwą wisienką na wspaniałym torcie perzowskiego „Czytania” był występ Dominiki Ostałowskiej, która zaprezentowała się w noweli Gabrieli Zapolskiej „Dobra Pani” oraz w bardzo ciekawym i ciepłym wywiadzie. Dziękuję Pani Wójt, dziękuję Pani Dyrektor Biblioteki –Natalii Kowalczyk – dziękuję wszystkim Perzowianom za możliwość bycia wśród Was i przekazania Wam słów uznania i podziwu za Wasze dokonania, tak dobrze służące całej społeczności.


Zdjęcia w galerii

Regionalne Partnerstwo z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy w Kaliszu

Sfinalizowana została współpraca pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu a Centrum Nauki Kopernik z Warszawy w zakresie regionalnego partnerstwa programu „Klub Młodego Odkrywcy” (pot. KMO).

 Placówka Samorządu Województwa współpracę rozpoczęła się już w ubiegłym roku. Inauguracją była konferencja „Uczenie się przez konstruowanie – szansą dla młodych talentów.

Od tego czasu CWRKDiZ w Kaliszu zorganizowało także 3 szkolenia dla nauczycieli z zakresu „Jak prowadzić KMO”, podczas których trenerzy z Centrum Nauki Kopernik przekazywali zainteresowanym zarówno idee samych klubów, jak i demonstrowali konkretne metody pracy poprzez eksperyment. W szkoleniach wzięło udział łącznie ok. 50 nauczycieli z Południowej Wielkopolski.

Poprzez program „Klub Młodego Odkrywcy” staramy się propagować nasze idee samodzielnego eksperymentowania, uczenia się przez doświadczanie w całej Polsce i za granicą. Za sprawą CWRKDiZ w Kaliszu rozpoczynamy już drugą dziesiątkę partnerów sieci naszego programu. Z koordynator programu „Klub Młodego Odkrywcy” w Centrum Nauki Kopernik.

Powinniśmy stosować metodę eksperymentu, uczenia młodzieży i dzieci pewnej otwartości, umiejętności podejmowania decyzji i ryzyka. W ten sposób rozwijamy kompetencje społeczne, które dziś są tak bardzo pożądane na rynku pracy.

Kaliska placówka jest 11 partnerem CNK w Polsce, z którym współpracują również ośrodki doskonalenia nauczycieli, instytucje działające w obszarze edukacji oraz uczelnie wyższe z całego świata m.in.: z Gruzji.

Dzięki temu, że w całym województwie wielkopolskim działa aż 5 takich ośrodków jak CWRKDiZ w Kaliszu, działania podejmowane w ramach programu KMO będą również docierać do innych subregionów, gdzie idea oraz metoda pracy KMO będzie upowszechniana.

W październiku szkoły otrzymają zaproszenia z konkretnymi propozycjami współpracy w ramach tego programu.


Zdjęcia w galerii

ZAPRASZAM do Szkoły Letniej „YOU CAN MAKE A BETTER WORLD – AGENDA 2030”

ZAPRASZAM do Szkoły Letniej „YOU CAN MAKE A BETTER WORLD – AGENDA 2030” MOŻESZ UCZYNIĆ ŚWIAT LEPSZYM - AGENDA 2030

Szkoła Letnia jest organizowana przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w Partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytutem Socjologii.

Szkoła Letnia jest skierowana do wszystkich studentów i doktorantów, udział w niej jest bezpłatny. Jednym z efektów wypracowanych przez uczestników będą kampanie społeczne.

Szkoła Letnia jest elementem projektu międzynarodowego pn. „Tworzenie sprawiedliwych miast w trzech wymiarach zrównoważonego rozwoju – gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Szkoła Letnia skierowana jest do studentów studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów, udział w Szkole jest bezpłatny.

  • Uczestnicy Szkoły Letniej zostaną przydzieleni do jednej z 5 grup sześcioosobowych, odpowiadającej zainteresowaniom uczestników. Grupy będą odpowiadać wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju:
  • Równość płci - osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt;
  • Zmniejszenia nierówności w krajach i między krajami,
  • Zrównoważone miasta i społeczności - uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;
  • Działania w dziedzinie klimatu - podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom;
  • Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje - promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu.

Szkoła Letnia realizowana będzie w okresie 21.09.2019 – 5.10.2019 (działania związane ze Szkołą Letnią zgodnie z harmonogramem obejmują 7 dni w obrębie podanych dat) na terenie miasta Poznania.