Marzena Wodzińska

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Akademia Krasnala Zawodowca w Przedszkolu „Słonecznym” Pleszew

Miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w kolejnej wizycie w ramach akcji Bajkowa Akademia Krasnala Zawodowca, zorganizowanej przez kaliskie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego. Oprócz tradycyjnego czytania bajki o zawodach, miałam wyjątkową możliwość uczestniczyć w przepięknie przygotowanych występach dzieci. Wzruszyłam się. Z radością wręczyłam najmłodszym słodkie upominki, a na ręce dyrekcji przedszkola przekazałam pakiet książek pt. „ZAWODY, czyli kim chcę zostać” wydanych wspólnie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, CWRKDiZ w Kaliszu i wydawnictwo MARTEL Sp. z o.o. z Kalisza.

Wierzę, że inicjatywa nabierze jeszcze szerszego wydźwięku, ale przede wszystkim pozwoli nauczycielom przedszkolnym realizować zadania z zakresu preorientacji zawodowej, a maluchom da wiele radości i zabawy, budując jednocześnie ich życiową mądrość od najmłodszych lat.


Zdjęcia w galerii

Niepodległa dla wszystkich

Europejskie Dni Dziedzictwa mają już w Kaliszu swoją dwudziestopięcioletnią tradycję. Ich program z roku na rok staje się bogatszy i póki nie przyjdzie nikomu imaginować tej wspólnoty, możemy corocznie uczestniczyć w bardzo ciekawych wydarzeniach. Nie inaczej zapowiada się najbliższy czas wypełniony wieloma imprezami, których wspólnym mianownikiem jest bezpłatne odkrywanie wartości znajdujących się często na wyciągniecie ręki. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem ”Niepodległa dla wszystkich” a przypadając tuż przed kulminacją obchodów stulecia odzyskania Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego, nabiera szczególnego znaczenia. Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu zaprosiła na wykład dr Moniki Sobczak-Waliś o kaliskich drogach do Niepodległości, który w syntetycznej formie przedstawił wszystko to, co istotnego działo się na naszym terenie od smutnej daty rozbioru Polski po zakończenie pierwszej wojny światowej. Znakomitym uzupełnieniem wykładu była prezentacja mundurów z epoki, poprowadzona z niezwykłą swadą przez fascynata historycznego Karola Matczaka. Natomiast wystawie poświęconej polskim zrywom niepodległościowym towarzyszył informator zawierający kalendarium imprez Europejskich Dni Dziedzictwa odbywających się w województwie wielkopolskim.


Zdjęcia w galerii

Spotkanie Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych

Dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania członków Powiatowych Społecznych Rad do Spraw Osób Niepełnosprawnych z Wielkopolski, które odbyło się w Poznaniu.

Spotkanie okazało się bardzo owocne i cenne. Aktywność uczestników, za które bardzo dziękuję, spowodowała, iż były poruszane istotne sprawy codziennego życia osób z niepełnosprawnościami. Wygłoszone wykłady stały się zalążkiem bardzo ożywionej dyskusji.

Przedstawiciele 22 powiatów zaangażowało się i wzięło aktywny udział w spotkaniu. W trakcie dyskusji, podkreślano znaczącą i inspirującą rolę Rad w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatów.

Uczestnicy spotkania podkreślili także niejednoznaczność przepisów prawa, ich coraz większą niedoskonałość, a wręcz sprzeczność, co w konsekwencji może spowodować duże zakłócenia w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnościami.


Zdjęcia w galerii

725-lecie Ostrowa Kaliskiego

Ostrów Kaliski, wieś w gminie Brzeziny, świętowała 725-lecie istnienia. Z tej okazji na terenie przy miejscowej sali OSP, odbył się Piknik Historyczny "Ostrów Kaliski – wczoraj i dziś", podczas którego uczestnicy wydarzenia mogli zobaczyć jak miejscowość wyglądała przed laty, jak zmieniała się na przestrzeni wieków i jakie atuty posiada obecnie.

Na zebranych gości czekało wiele ciekawych atrakcji jak choćby odtworzenie granicy prusko-rosyjskiej i obozu wojsk pruskich, przeprowadzenie parady konnej Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej, a także rekonstrukcja punktu sanitarnego przy Kordonie Carskim. Szczególny dzień mieszkańcom oraz uczestnikom przedsięwzięcia uświetnił występ Kapeli Ludowej i Zespołu Pieśni Brzezinianki.

- W tak uroczystym dla mieszkańców dniu pragnę złożyć życzenia, aby nadchodzące lata były dla Ostrowa Kaliskiego okresem zrównoważonego rozwoju, który pozwoli zrealizować plany i zamierzenia. Mieszkańcom oraz tym, którzy się stąd wywodzą, życzę by miejsce Ich życia stawało się coraz piękniejsze. Gratuluję i dziękuję wszystkim zaangażowanym za trud włożony w przygotowanie tak wartościowej imprezy.

Piknik Historyczny odbył się w ramach zadania publicznego pn. "Ostrów Kaliski Wczoraj i Dziś – Piknik Historyczny z Okazji 725-lecia Miejscowości", które zrealizowane zostało przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzeziny, a współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Zdjęcia w galerii