Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Dzięki Państwa wsparciu przekazałam na WOŚP ponad 9.000 zł.!

Dzięki Państwa wsparciu przekazałam na WOŚP ponad 9.000 zł.!

Emocje po 28. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powoli opadają. Cieszę się niezmiernie, że przekazane przeze mnie przedmioty na licytacje sztabów w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Nowych Skalmierzycach, Pleszewie, Jarocinie, Ostrzeszowie, Odolanowie i Kępnie przyniosły ponad 2,5 tys. zł. Ale to nie wszystko. Dzięki Państwo ofiarności z moich aukcji internetowych przekazaliśmy wspólnie WOŚP 3,5 tys. zł., a urodzinowa zbiórka na Facebook przyniosła dodatkowe 3 tys. zł.

Bardzo za to dziękuję! Do zobaczenia za rok! Siema!

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Na aukcjach sztabów ♥️w Kaliszu, ♥️Ostrowie Wielkopolskim, ♥️Nowych Skalmierzycach, ♥️Pleszewie, ♥️Jarocinie, ♥️Ostrzeszowie, ♥️Kępnie oraz ♥️Odolanowie znalazły się ufundowane przeze mnie koszulki, wspaniałe parasole oraz piękne notesy z długopisami – wszystko z serduszkami, certyfikatem 28. Finału oraz podpisem Jurka Owsiaka.

Jak co roku, już 28 raz angażuję się w dzieło pomagania, jakim jest ♥️Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To nie tylko bezpośrednia i wymierna pomoc dla dzieci, ale również serce, dzięki któremu tego dnia wszyscy się jednoczymy, by czynić dobro. Tym razem wszyscy dmiemy „Wiatr w żagle” dla najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.
Bardzo proszę Państwa o wsparcie w licytacjach, które ustalam osobiście z Jurkiem Owsiakiem. Zachęcam również Państwa do licytacji na moich aukcjach internetowych:
==============================> link do aukcji internetowych

Do zobaczenia w niedzielę! Siema!

Gmina Jaraczewo buduje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Umowę o dofinansowanie w kwocie prawie 600.000 zł ze środków europejskich projektu podpisałam w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego z Dariuszem Strugałą – Burmistrzem Miasta i Gminy Jaraczewo przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.

Dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ w ramach poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących” wyniosło blisko 600 tys. zł, podczas gdy realizacja całego projektu mieści się w kwocie 872 tys. zł.

Budowa punktu zbiórki odpadów komunalnych, związana z koniecznością dostosowywania ilości zbieranych odpadów segregowanych do wymogów prawa polskiego oraz optymalizacją ekonomiczną funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie.

Przedsięwzięcie to wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Jaraczewo na lata 2016-2026 przyczyniając się do poprawy stanu infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego poprzez zmniejszenie odpadów komunalnych zdeponowanych na składowiskach, zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych oraz promocja postaw ekologicznych.


Zdjęcia w galerii