Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Kaliszanie uczcili pamięć bohaterów Westerplatte

17 września, w 80 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę, kaliszanie uczcili pamięć bohaterów Westerplatte.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i odczytaniu płomiennego apelu bohaterów przygotowanego przez Bartłomieja Kwiasowskiego, nauczyciela V LO im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, przedstawiciele wielu delegacji złożyli kwiaty i zapalili znicze pamięci przy pomniku "Gloria Victis" Bohaterom Westerplatte.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego hołd obrońcom Westerplatte, złożył m.in. Jarosław Wujkowski, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Uroczystości ukoronowała Msza Święta, która została odprawiona w kościele parafii pw. św. ap. Piotra i Pawła.


Alfabet Wodzińskiej

Przedstawiam Państwu mój osobisty ALFABET,

Zaprezentuje mnie przede wszystkim taką, jaka jestem na co dzień. Będzie to zbiór haseł, najważniejszych dla mnie spraw, pasji, ale również marzeń. Najskromniej jak tylko potrafię przedstawię też tutaj swoje najlepsze cechy. Przez najbliższe tygodnie codziennie zapraszam Państwa do czytania, oceny oraz komentowania.

Kolejne litery będę odkrywała na moim FanPage ==========>>>

Do zobaczenia! #AlfabetWodzińskiej

Nowe pociągi ELF 2 dla Wielkopolski

10 nowych, pięcioczłonowych elektrycznych pociągów Elf 2 niebawem wyruszy na wielkopolskie tory.

Pierwszy z nich już został odebrany, a cały zakupiony tabor za kwotę blisko 240 mln. zł umożliwi mieszkańcom naszego regionu poprawę standardu i przede wszystkim bezpieczeństwa podróży. Nasze starania w zakresie poprawy efektywności transportu kolejowego już przynoszą efekty, gdyż systematycznie wzrasta liczba osób wybierających kolej jako środek podróży do miejsca pracy, szkoły oraz uczelni. Łatwiej można również dojechać do Poznania.

Najnowszy pociąg Samorządu Województwa Wielkopolskiego będzie można obejrzeć ma Targach Trako, które od najbliższego wtorku rozpoczną się w Gdańsku.

Ponad 9 mln zł dofinansowania dla Kępna

Ponad 9 mln na dofinansowanie rewitalizacji Kępna oraz dodatkowo 58 tys. na wsparcie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie miała miejsce konferencja prasowa w związku z podpisaniem umowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Kępno Piotrem Psikusem i Skarbnikiem Gminy Jarosławem Ciesielskim na realizację zadania „Rewitalizacja obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”.

Wartość całkowita projektu to 16 763 849,74 zł. Natomiast wartość dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014-2020 wyniosła 9 239 653,21 zł.

Przedmiotem projektu jest remont i adaptacja zabytkowej synagogi, remont budynku Biblioteki Samorządowej, prace rewitalizacyjne Parku Starościańskiego oraz Parku Miejskiego w Kępnie. Realizacja zadania, związana jest z koniecznością renowacji i adaptacji obiektów, przywrócenia możliwości korzystania oraz nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych i kulturowych, które przyczynią się do eliminacji zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych oraz potrzebujących

W tym samym dniu, również w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno odbyło się podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Apertus, reprezentowanym przez Rafała Dirbacha. Całkowity koszt projektu to: 70 340 zł, w tym kwota dotacji 58 000 zł pochodząca ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. na realizację zadania „Basen, ścianka, koński grzbiet – formę poprawimy wnet”. Projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, głownie z Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrzeszowie. W ramach projektu będą prowadzone formy rehabilitacji, które są atrakcyjne dla dzieci, a jednocześnie korzystne dla ich rozwoju, w tym zajęcia wspinaczkowe na sztucznej ściance, hipoterapia, sensoplastyka, zajęcia ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherborn, rehabilitacja w wodzie wg koncepcji Halliwick.Zdjęcia w galerii

Podpisanie umów dofinansowania dla NGO z subregionu kaliskiego

Pierwsze umowy na wsparcie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego - podpisane.

W Kaliszu spotkałam się z przedstawicielami organizacji, które otrzymały dofinansowanie na rehabilitację zawodową i społeczną. Wśród nich znalazło się 14 organizacji z subregionu kaliskiego, które otrzymały dotację na łączną kwotę 1.132 496,00 m. in.: Fundacja Wsparcie z Ostrowa Wlkp., Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” z Kalisza, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Aktywni” z Doruchowa, Centrum Rehabilitacji Dziecięcej Spółka z o.o. z Wolicy, Stowarzyszenie „ Z miłości do dzieci” z Latowic.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w tym roku na to zadanie 4 500 000,00. Dzięki temu realizowana jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek, kompleksowe wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu i mobilna rehabilitacja na terenach wiejskich.


Zdjęcia w galerii