Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Spotkanie Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W dniach 18-20 września 2019 roku w Skorzęcinie odbyło się II spotkanie Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w których wzięło udział 35 podmiotów z Wielkopolski. Spotkania trwały trzy dni i były okazją do wspólnej integracji oraz rozmów.

Spotkania były okazją do zaproszenia wielu specjalistów, którzy zajmują się polityką senioralną. Byli to podkom. Magdalena Piaszczyńska z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, prof. dr hab. Hanna Mamzer z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Agata Grenda z firmy szkoleniowej Produkcja Kultury.

Seniorzy uczestniczyli także w zajęciach warsztatowych Jak pisać projekty, które prowadził Dział Koordynacji Polityki Społecznej ROPS w Poznaniu, zajęciach z Nordic Walking, warsztatach wizażu oraz bloku zajęć Jak promować działania swojego UTW w social mediach i warsztatach z pierwszej pomocy, które cieszyły się szczególnym zainteresowaniem.


Zdjęcia w galerii