Marzena Wodzińska

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Spotkanie z siostrą Bożeną Anną Flak

Gdy opadną już emocje stuletnich rocznic, poddam pod rozwagę ukazywane się corocznie publikacje sylwetek stu najbardziej zasłużonych Wielkopolan. Mam to wielkie szczęście znać kandydatów na co najmniej dziesięć pierwszych edycji takiego wydawnictwa, ale grono to, co stwierdzam z wielką radością i dumą, z każdym dniem się powiększa. Dziś do mojej prywatnej listy dołączyła siostra Bożena Anna Flak, Nazaretanka – poetka o niezwykłej wrażliwości i umiejętnościach. Po jedenastu latach Kalisz ponownie gościł swą wielką rodaczkę, obecnie mieszkającą w Anglii, choć jak sama mówi o sobie mieszka w „słowie” i to jest najtrafniejsze określenie dotyczące tej niezwykłej osobowości. Wyrazy podziwu kieruje także do organizatorów spotkania, dzięki którym szczelnie wypełniona maleńka sala Biblioteki Miejskiej, mogła wysłuchać narracji na najwyższym poziomie kultury słowa i myśli. Wieczór autorski stał się swoistym preludium do obchodów stulecia Szkoły Obojga Imion, której absolwentką jest Bożena Anna Flak. Dyrekcji Biblioteki dziękuję za zaproszenie.


Zdjęcia w galerii

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Nie ma rzeczy trudnych są tylko nowe wyzwania ... a marzenia się realizują

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że od 1 października br. pierwsze 300 szkół w całej Wielkopolsce wyposażone zostały w wewnątrzszkolną instalacje Wi – Fi, oraz zostały podłączone do szerokopasmowego Internetu poprzez zbudowaną Regionalną Infrastrukturę Teleinformatyczną.

 Samorząd Województwa jest realizatorem największego w Polsce projektu edukacyjnego współfinansowanego z funduszy UE w kwocie 107 mln pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, skierowanego do szkół w naszym województwie. Projektu, który zmieni podejście do technologii informatycznej w nauczaniu naszych dzieci. Technologia cyfrowa wraz ze zbudowaną infrastrukturą regionalną oraz dostarczanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego sprzętem informatycznym, pozwala uczniom i nauczycielom wykorzystywać Internet i informatykę na niespotykanym dotychczas w polskich szkołach poziomie a w przyszłości odciąży teczki uczniów. To ważna inicjatywa dla całego Województwa Wielkopolskiego.


Zdjęcia w galerii

Noc Zawodowców – Kalisz 2018

5 października 2018 r. Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego zainaugurowały w całym województwie wielkopolskim cykliczne wydarzenie - NOC ZAWODOWCÓW. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka.

W Kaliszu akcja przebiegła pod odsłoną terenowej gry miejskiej "Zawodowy Express", w której wzięło udział 180 uczestników z miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. Do gry włączyli się uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz 3 klasy gimnazjum wraz z opiekunami (nauczycielami, rodzicami). Drużyny 6 osobowe miały za zadanie w 6 punktach kontrolnych wykonać różne zadani związane z kunsztem pracy rzemieślniczej.

Współorganizatorami wydarzenia był Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu oraz Zespół Szkól Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu. Miałam zaszczyt uczestniczyć w podsumowaniu całego wydarzenia oraz wręczaniu nagród, które pod odsłoną nocy odbyło się w murach ZSZ w Kaliszu.

Tej nocy każdy był wygrany. To, czy ktoś przybiegł na metę pierwszy, piąty, czy ostatni nie miało znaczenia. Dla mnie największe znaczenie miało to, że młodzież była zaangażowana, że pokazała jak można realizować swoje cele z pasją. Uczestnikom tej wyjątkowej inicjatywy raz jeszcze gratuluję wytrwałości i entuzjazmu. Dziękuję wszystkim nauczycielom, rodzicom i opiekunom za ogromne zaangażowanie w akcję.

 
Zdjęcie w galerii

V. Konferencja „Jakość powietrza to jakość życia”

W piątek, w Pleszewie odbyła się bardzo ważna V już Konferencja poświęcona ochronie powietrza w Wielkopolsce. Każdego roku staramy się przygotować najbardziej aktualne i pilne tematy. Motywem przewodnim tej Konferencji było strategiczne zarządzanie jakością powietrza.

Choć takie zarządzanie zachodzi na wielu płaszczyznach: zarówno samorządowych, przemysłowych, jak i społecznych, czy naukowych, to cel jest jasny – chronić zdrowie i podnosić jakość życia mieszkańców naszego Województwa. W dwóch panelach dyskusyjnych poprowadzonych przez Pan Redaktora Wojciecha Chmielewskiego rozmawialiśmy między innymi na temat roli zarówno poszczególnych samorządów i instytucji, jak i samych mieszkańców oraz niektórych branż przemysłu.

Konstytucyjna zasada wyrażająca się w potrzebie szybkiego rozwoju gospodarczego z równoległym wzrostem jakości życia mieszkańców i poprawą stanu środowiska przyrodniczego, bardzo dobrze wpisała się w ramy dyskusji panelowych. Musimy pamiętać, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej obliguje wszystkie władze publiczne do zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Pan Marian Adamek Burmistrzem Miasta i Gminy Pleszew, Pani Jolanta Ratajczak Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, Pan Jakub Kaczmarek Kierownik Delegatury WIOŚ oraz Pan Dyrektor Leszek Kurek z poznańskiego Wydziału Ochrony Środowiska. Wśród Panelistów znaleźli się także przedstawiciele społeczników z Pleszewskiego Alarmu Smogowego i Stowarzyszenia Wielkopolski Klub Ekologiczny – Pan Prezes Ryszard Chmielina, natomiast branżę ciepłowniczą reprezentowali Panowie Prezesi Marian Kupijaj z Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S. A oraz Robert Krawczyński z ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. z. Pleszewski Klaster Kotlarski reprezentował Pan Jerzy Tilgner.

Prezentacja Pana Aleksandra Sobolewskiego Dyrektora ICHPW w Zabrzu na temat możliwości kontroli realizacji uchwał antysmogowych była wstępem do kolejnej Konferencji, która odbędzie się 16 października w Poznaniu w siedzibie naszego Urzędu. Tam bowiem będziemy chcieli pokazać praktyczne aspekty przeprowadzania skutecznych kontroli przez pracowników gminnych czy straży miejskich.


Zdjęcia w galerii

Konferencja na temat mediacji w szkole w Jarocinie

W Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie, odbyła się konferencja na temat mediacji w szkole.

Powiat Jarociński, który jest organem prowadzącym, buduje systemowe rozwiązanie dla szkół, polegające na wprowadzeniu mediacji we wszystkich swoich szkołach. W sierpniu bieżącego roku, uczniowie szkół jarocińskich brali udział w III letniej Akademii Szkolnej i Rówieśniczej, finansowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Występujący podczas konferencji mówcy podkreślali znaczenie budowania wsparcia dla szkoły, polegającego na uczeniu młodych ludzi odpowiedzialności za swoje życie, także to szkolne. W swoim wystąpieniu pogratulowałam, że w roku 100 rocznicy odzyskania Niepodległości, 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego i 100 rocznicy uzyskania praw wyborczych kobiet, stworzone jest kolejne w Wielkopolsce, długofalowe rozwiązanie, które jest współczesnym przejawem dobrej tradycji pracy organicznej w naszym regionie.


Zdjęcia w galerii