Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Spotkanie w ZUOK „Orli Staw”

Piątkowe spotkanie miało na celu przedstawieniu koncepcji rozwiązania problemu związanego z zapewnieniem bezkolizyjnego odbioru odpadów komunalnych z terenu wielkopolskich i łódzkich Gmin wchodzących w skład ZKG Czyste Miasto, Czysta Gmina. „Orli Staw” rozpoczyna właśnie prace modernizację infrastruktury służącej przetwarzaniu odpadów.

Jako optymalne rozwiązanie wybrano moją propozycję dającą możliwość przekierowania strumienia odpadów do jednej z instalacji najbliżej położonych, która niebawem powinna uzyskać zmianę pozwolenia zintegrowanego pozwalającą przetworzyć większą ilość odpadów komunalnych. Rozwiązanie nie jest sprzeczne ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministra Klimatu.


Zdjęcia w galerii