Marzena Wodzińska

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Członkowie wybrali się do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole, gdzie omawiali m.in. temat rozwoju chowu i hodowli bydła mlecznego, z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego doliny Warty i Noteci. Wizyta w Kole umożliwiła Radnym zapoznanie się z działalnością OSM oraz zwiedzenie zakładu produkcyjnego przedsiębiorstwa, które lat łączy mleczarską tradycję z nowoczesnymi technologiami wytwarzania i wysoką jakością oferowanych produktów.


Zdjęcia w galerii

Przegląd Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski

Przegląd Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski to projekt który spotkał się z ogromną aprobatą i na stałe zagościł w kalendarzu ostrzeszowskich atrakcji. Tegoroczna, VIII edycja wydarzenia, któremu towarzyszył VI Powiatowy Piknik Sołtysów, miała miejsce w niedziele 8 lipca. Uczestnicy wspólnie przemaszerowali sprzed Domu Kultury na Stadion Sportowy, gdzie po uroczystym otwarciu nastąpiła prezentacja orkiestr. W przeglądzie udział wzięły zespoły z: Czajkowa, Chełmc, Koźminka, Marszałek i Ostrzeszowa. Dodatkową atrakcją był pokaz parady marszowej w wykonaniu gościa specjalnego tegorocznego przeglądu Orkiestry Wojskowej z Torunia. Chętni mogli również włączyć się do udziału w Orkiestrowej Akcji Krwiodawstwa.

Działalność orkiestr dętych zachęca ludzi do przygody z muzyką, pozwala rozwijać swoje muzyczne talenty i zainteresowania, ale orkiestry to przede wszystkim nasze dziedzictwo kulturowe.


Zdjęcia w galerii

35. Szybowcowe Mistrzostwa Świata

35. Szybowcowe Mistrzostwa Świata oficjalnie otwarte. W sobotni wieczór na ostrowskim rynku zgromadzili się zawodnicy z blisko 40 krajów całego świata. Przez dwa tygodnie o mistrzowskie tytuły walczyć będzie ponad 130 zawodników z całego świata – również tych najdalszych: Argentyny, Japonii, Kanady, USA, Australii czy Republiki Południowej Afryki. Wielu z nich, jak choćby Amerykanie, trenowali w Michałkowie od miesiąca. Część ekip przyjechała z całymi rodzinami, traktując ten wyjazd jako wspólne wakacje. Razem pojawili się też w barwnym, prawdziwie olimpijskim korowodzie, poprzedzani tabliczką z nazwą kraju i flagą swojego państwa, którym przeszli spod kościoła św. Antoniego ulicą Raszkowską do rynku, gdzie przed ratuszem odbyła się ceremonia otwarcia. Na Rynku zaprezentowany został najnowszy model polskiego szybowca Diana 3.

Oficjalnego otwarcia mistrzostw dokonała Marina Vigorito – przewodnicząca międzynarodowego jury, której towarzyszyli: szef stewardów Lasse Virtanen i steward Bruno Ramseyer oraz Artu Rutkowski – polski delegat międzynarodowej komisji szybowcowej FAI (Międzynarodowa Federacja Lotnicza). Jak wiemy Aeroklub Ostrowski, jeden z najlepszych aeroklubów w Polsce, wyszkolił wielu doskonałych modelarzy lotniczych, skoczków spadochronowych, pilotów szybowcowych i samolotowych, którzy ustanowili szereg rekordów tak krajowych, jak i światowych. Głęboko wierzę, że nie inaczej będzie tym razem podczas 35 Szybowcowych Mistrzostwach Świata. Cieszę się, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który mam przyjemność reprezentować, przyjął partnerstwo w organizacji wdarzenia i wspiera jego realizację finansowo. 35 Szybowcowe Mistrzostwa Świata to największa tegoroczna impreza lotnicza na świecie, a przygotowania do niej trwały w Aeroklubie Ostrowskim ponad 3 lata. Same mistrzostwa potrwają do 22 lipca br.


Zdjęcia w galerii

Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne w Kaliszu

W czerwcu w auli budynku Collegium Oecologicum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu odbyło się kolejne, jedno z pięciu spotkań konsultacyjnych organizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego.

W spotkaniu wzięli udział samorządowcy, przedsiębiorcy oraz reprezentanci instytucji okołobiznesowych z terenu Południowej Wielkopolski. Debata poświęcona była potencjałom i problemom rozwojowym występującym na tym właśnie terenie województwa w kontekście opracowywanej nowej strategii rozwoju dla województwa wielkopolskiego obejmującej horyzont czasowy 2020-2030. 2020 rok będzie kluczowy dla programowania rozwoju Wielkopolski. Traci bowiem ważność obecnie obowiązująca „Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”, ponadto, w tym samym czasie zakończy się obecnie realizowana w Unii Europejskiej perspektywa finansowa 2014-2020.

Doceniając znaczenie dialogu z partnerami społecznymi, rozszerzyliśmy tym razem dyskusję o rozpoczęcie jej już na etapie diagnozy sytuacji wyjściowej, dając tym samym możliwość realnego wpływu na ostateczny kształt strategii przedstawicielom południowej wielkopolski. Analiza porównawcza subregionu kaliskiego na tle pozostałych rejonów województwa wskazuje na duży potencjał rozwojowy. Wysoko rozwinięty przemysł lotniczy, maszynowy, spożywczy, czy meblarski stawia natomiast wysokie wymagania przed lokalnymi samorządami w obszarze dostosowania infrastruktury drogowej, czy edukacji zawodowej młodzieży, która w przyszłości zasili kadry tych firm. Podczas dyskusji zwrócono również uwagę na ogromne znaczenie obszaru ochrony środowiska, zarówno z perspektywy jakości życia mieszkańców, tworzenia innowacyjnych miejsc pracy, jak i społecznej odpowiedzialności biznesu. O tym szczególnie dyskutowali zaproszeni goście.

Zorganizowane spotkanie z pewnością pozwoli przedstawić trafniejszą diagnozę sytuacji, lepiej wyznaczyć cele wspólne, odpowiednio je w przyszłym projekcie współpracy zapisać, dopasować adekwatne do nich instrumenty realizacji, a następnie efektywnie realizować. Kolejne spotkanie, podczas którego zostanie wstępnie zaprezentowany dokument planowane jest za rok.


Zdjęcia w galerii