Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Regionalne Partnerstwo z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy w Kaliszu

Sfinalizowana została współpraca pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu a Centrum Nauki Kopernik z Warszawy w zakresie regionalnego partnerstwa programu „Klub Młodego Odkrywcy” (pot. KMO).

 Placówka Samorządu Województwa współpracę rozpoczęła się już w ubiegłym roku. Inauguracją była konferencja „Uczenie się przez konstruowanie – szansą dla młodych talentów.

Od tego czasu CWRKDiZ w Kaliszu zorganizowało także 3 szkolenia dla nauczycieli z zakresu „Jak prowadzić KMO”, podczas których trenerzy z Centrum Nauki Kopernik przekazywali zainteresowanym zarówno idee samych klubów, jak i demonstrowali konkretne metody pracy poprzez eksperyment. W szkoleniach wzięło udział łącznie ok. 50 nauczycieli z Południowej Wielkopolski.

Poprzez program „Klub Młodego Odkrywcy” staramy się propagować nasze idee samodzielnego eksperymentowania, uczenia się przez doświadczanie w całej Polsce i za granicą. Za sprawą CWRKDiZ w Kaliszu rozpoczynamy już drugą dziesiątkę partnerów sieci naszego programu. Z koordynator programu „Klub Młodego Odkrywcy” w Centrum Nauki Kopernik.

Powinniśmy stosować metodę eksperymentu, uczenia młodzieży i dzieci pewnej otwartości, umiejętności podejmowania decyzji i ryzyka. W ten sposób rozwijamy kompetencje społeczne, które dziś są tak bardzo pożądane na rynku pracy.

Kaliska placówka jest 11 partnerem CNK w Polsce, z którym współpracują również ośrodki doskonalenia nauczycieli, instytucje działające w obszarze edukacji oraz uczelnie wyższe z całego świata m.in.: z Gruzji.

Dzięki temu, że w całym województwie wielkopolskim działa aż 5 takich ośrodków jak CWRKDiZ w Kaliszu, działania podejmowane w ramach programu KMO będą również docierać do innych subregionów, gdzie idea oraz metoda pracy KMO będzie upowszechniana.

W październiku szkoły otrzymają zaproszenia z konkretnymi propozycjami współpracy w ramach tego programu.


Zdjęcia w galerii