Marzena Wodzińska

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

JUBILEUSZ 65-lecia Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

W 1953 roku w ówczesnej lecznicy w Wolicy przyjęto pierwszych pacjentów, którymi zajmował się jeden lekarz i personel felczerski. Dziś Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy to zupełnie inne miejsce. To placówka, która stanowi bardzo ważny dla Wielkopolski ośrodek leczenia chorób układu oddechowego. To tutaj rocznie leczonych jest ponad 4,5 tys. chorych, a kolejne 10 tys. uzyskuje pomoc w postaci porad i konsultacji w Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy w Kaliszu.

Na terenie Starej Powozowni w Gołuchowie odbyła się uroczystość jubileuszowa podczas której zebranym przedstawiony został krótki rys historyczny Szpitala. Spotkanie było doskonałą okazją do wręczenia podziękowań i wyróżnień najbardziej zasłużonym pracownikom i lekarzom.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego wręczyłam Odznaki Honorowe „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” za całokształt działalności zawodowej i społecznej oraz realizację zadań na rzecz zapewnienia opieki medycznej i poprawy jakości życia mieszkańców województwa wielkopolskiego. Wyróżnienia otrzymali: Urszula Dytfeld, Halina Siemiątkowska, Ewa Zalc-Budziszewska, Wojciech Kujawa i Daniel Otmianowski.

Przez ostatnie cztery lata, od kiedy pełnię funkcję przewodniczącej Rady Społecznej tej placówki, obserwuję jak bardzo się zmienia dla dobra swoich pacjentów i pracowników. Dzieje się tak za sprawą kolejno realizowanych inwestycji: czy to zakup nowego sprzętu medycznego i wyposażenia placówki, czy podłączenie szpitala do sieci kanalizacji sanitarnej, czy wreszcie jego termomodernizacja. A to tylko część przedsięwzięć jakie do tej pory zrealizowano. (…) Mówiąc o historii szpitala w Wolicy nie sposób nie przywołać osoby Pana Dyrektora Sławomira Wysockiego, który kieruje nim od niemal 20 lat jak i pracowników tworzących tą placówkę. Dziękuję Wszystkim za codzienną, wytrwałą pracę na rzecz nas wszystkich i życzę wszelkiej pomyślności przy realizacji kolejnych wyzwań.

Zdjęcia: Fakty Kaliskie


Zdjęcia w galerii