Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Umowy z organizacjami z Kalisza i subregionu kaliskiego

W poniedziałek odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi z Kalisza i subregionu kaliskiego, podczas którego zostały podpisane umowy na realizację projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami realizowanych przez fundacje oraz organizacje pozarządowe na zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

Blisko 1,6 mln złotych to wartość dofinasowania realizacji zadań dla organizacji z którymi podpisaliśmy umowy. Przyznano łącznie kwotę 3.500.000 zł. Z terenu Kalisza i powiatu kaliskiego, dofinansowanie otrzymały 4 projekty, reszta subregionu kaliskiego otrzymała środki na realizację 10 projektów.

Projekty dotyczą m.in. prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek; organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów aktywizujących zawodowo i społecznie, zakupu, szkolenia i utrzymania psów asystujących, promowania aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego oraz świadczenia usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia OzN, w szczególności usług asystencji osobistej.

W spotkaniu uczestniczyli:

  1. Centrum Rehabilitacji Dziecięcej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Wolicy
  2. Caritas Diecezji Kaliskiej w Kaliszu
  3. Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" w Kaliszu
  4. Ostrowskie Centrum Terapii w Ostrowie Wlkp.
  5. Stowarzyszenie Pomost w Krotoszynie
  6. Stowarzyszenie "Z miłości do dzieci"w Latowicach
  7. Fundacja Pracownia Projektów Społecznych w Dobrej Nadziei

Ze wsparcia finansowego skorzystały także: Kaliski Klub "Amazonki", Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Aktywni" z Doruchowa, Fundacja Akademia Zmysłów z Jarocina, Stowarzyszenie Jarocin XXI, Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem w Przyszłość", Jarociński Klub "Amazonka", Stowarzyszenie "Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku"


Zdjęcia w galerii