Marzena Wodzińska

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Środki na instalacje OZE dla 5 gmin Subregionu Kaliskiego

Podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Odolanów Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska podpisała umowy z gminami Odolanów, Czajków oraz Ostrzeszów na dofinansowanie realizacji projektów z Poddziałania 3.3.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” z WRPO 2014+.

Sygnatariuszami umów byli: Henryk Plichta – Wójt Gminy Czajków, Marian Witek – Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów, Marian Janicki – Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów.

Z 90 mln całej puli środków Zarząd przyznał prawie 28 mln złotych gminom z subregionu kaliskiego na działania związane z budową instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii. I tak blisko 4,3 mln złotych trafi do Gminy i Miasta Odolanów, 5 mln złotych do Gminy Czajków, która zrealizuje projekt wspólnie z gminą Kraszewice i ponad 6 mln złotych do Miasta i Gminy Ostrzeszów. Wcześniej umowy podpisały gminy Przygodzice (prawie 6 mln zł) i Nowe Skalmierzyce (ponad 6 mln zł). Dofinansowanie związane jest z realizacją projektów, dotyczących poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin i miast. Gminy wybudują dla mieszkańców łącznie 1339 instalacji fotowoltanicznych oraz solarnych. Planowane działania wpłyną m.in. na zapewnienie dywersyfikacji źródeł energii, zapewnią większe bezpieczeństwo energetyczne regionu, a jednocześnie pozwolą wykorzystać naturalne uwarunkowania i lokalny potencjał subregionu.


Zdjęcia w galerii