Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

XXII Krajowe Dni Ziemniaka – Marszew, 23 sierpnia 2015 r.

W dniu 23 sierpnia 2015 r. na terenie Centrum Edukacyjno-Wystawowego w Marszewie k/Pleszewa odbyły się XXII Krajowe Dni Ziemniaka.

Ekspozycja została podzielona na część polową i część promocyjno-informacyjną. W kolekcji znalazło się aż 89 odmian ziemniaków. Na skraju poszczególnych poletek odmianowych wykopano bulwy z czterech roślin, dzięki czemu można było porównać wielkość plonu i wygląd bulw. Uzupełnieniem kolekcji polowej była wystawa próbek bulw prawie wszystkich spośród 114 zarejestrowanych obecnie w Polsce odmian ziemniaka wraz i informacją o ich cechach gospodarczych. Organizatorzy, którymi byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie zorganizowali konkurs jakości kulinarnej wybranych odmian jadalnych ziemniaka. Podczas dni ziemianka królowały potrawy właśnie z tego warzywa.

Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzenę Wodzińską reprezentował Piotr Tomankiewicz, który podziękował organizatorom za zaproszenie oraz przekazał wyrazy uznania za sprawną organizację tak dużej imprezy o ogólnopolskim zasięgu. Marszałek Wodzińska uhonorowała również pamiątkowymi statuetkami najbardziej aktywnych uczestników Festiwalu Smaków: Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewicach.

Zdjęcia w galerii