Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego - 25 maja 2015 r.

25 maja br., podczas posiedzenia VII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni przyjęli uchwałę w sprawie wykonania budżetu województwa za 2014 rok a także udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. W głosowaniu udział wzięło 37 radnych, za udzieleniem absolutorium Zarządowi było 31, natomiast 6 radnych wstrzymało się od głosu.

Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to pierwsze od wielu lat tak licznie udzielone absolutorium, gdyż „za” głosowała nie tylko koalicja ale także radni niezrzeszeni oraz radni Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy.