Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Światowy Dzień Zdrowia i Pracownia Służby Zdrowia

Dziś przypada Światowy Dzień Pracownika Służby Zdrowia.

Obecne okoliczności, z którymi mamy do czynienia, ale i wcześniejsze doświadczenia każą mi z wielkim szacunkiem chylić czoła przed zatrudnionymi tam pasjonatami, którzy swą codzienna postawą udowadniają, czym naprawdę jest pojęcie Służby. Służby dla dobra każdego potrzebującego człowieka, pełnionej przez 24 godziny na dobę.

Swoimi najserdeczniejszymi życzeniami obejmuję wszystkich Pracowników Służby Zdrowia od salowych, poprzez ratowników medycznych pielęgniarki i położne, laborantów, rehabilitantów, a przede wszystkim lekarzy, na personelu technicznym i administracyjnym skończywszy. Wasza praca pozwala nam wszystkim żyć i cieszyć się zdrowiem!

Dziękuję !