Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Kościan otrzymał trzy dofinansowania od Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Kościan otrzymał trzy dofinansowania od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na remont i inwestycje w infrastrukturę sportową i turystyczną.

Starosta, Burmistrz i Wójt z Kościana podpisali umowy na realizację inwestycji w ramach projektu „Szatnia na medal” oraz w zakresie infrastruktury turystycznej. Umowy opiewające na ponad 212 tysięcy złotych pozwolą na modernizacje i remonty szatni oraz zapleczy obiektów sportowych, które na co dzień służą lokalnej społeczności oraz budowę wiat dla rowerzystów. I tak:

Powiat Kościański, reprezentowany przez Henryka Bartoszewskiego - Starostę i Zbigniewa Franka - Wicestarostę otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 33 tys. zł na budowę wiat postojowych przy ścieżkach rowerowych dla rowerzystów;

Gmina Miejska Kościan, reprezentowana przez Burmistrza Piotra Ruszkiewicza zrealizuje projekt „Remont budynku szatniowo-sanitarnego przy Stadionie Miejskim w Kościanie”, kwota dofinansowania to 100 tys. złotych.

Gmina Kościan, którą reprezentował Andrzej Przybyła - Wójt przeprowadzi „Remont szatni przy hali sportowej w Starych Oborzyskach”, kwota dofinansowania blisko 79 tys. zł;

„Szatnia na medal” to działanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego skierowane do samorządów lokalnych, czyli powiatów i gmin naszego regionu. Jego celem jest zbudowanie pozytywnego wizerunku sportu kojarzonego ze zdrowiem oraz higieną i poprawą warunków ogólnodostępnych budynków szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych.

W 2019 roku w budżecie województwa zaplanowano 4 mln zł na pomoc jednostkom samorządu terytorialnego.


Zdjęcia w galerii