Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Zdziechowie

Szkoła Podstawowa w Zdziechowie koło Gniezna jest jedną z ponad sześćdziesięciu w naszym województwie, które noszą imię związane z Powstaniem Wielkopolskim.

To tam 2 września odbyła się inauguracja roku szkolnego 2019/2020 połączona z otwarciem nowego budynku placówki. Wielomilionową inwestycję dofinansowano środkami unijnymi stała się chlubą mieszkańców gminy. Dzieci i młodzież mają zapewnioną naukę w komfortowych warunkach, dlatego mimo końca wakacji nie było widać smutku na ich twarzach. W programie uroczystości znalazła się msza św. pod przewodnictwem Abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski, ceremonia oficjalnego otwarcia szkoły, okolicznościowe przemówienia, wspaniały występ chóru Imo Pectore. Wśród gości tego wydarzenia znaleźli się m.in. przedstawiciele świata polityki samorządu terytorialnego i organu nadzoru pedagogicznego. Na ręce dyrektora Tomasza Kropidłowskiego przekazałam najlepsze życzenia skierowane do wszystkich uczniów, aby ich szkoła była przyjaznym miejscem zdobywania wiedzy, odnajdywania siebie oraz rozwoju uzdolnień i zainteresowań. W liście okolicznościowym znalazły się też słowa serdecznych pozdrowień dla nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty.


Zdjęcia w galerii