Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Konferencja „Interdyscyplinarność w edukacji przyszłości - inspiracje postacią M. Curie”

Nie tylko polon i rad… Postać Marii Skłodowskiej-Curie była wiodącym tematem ogólnopolskiej konferencji o interdyscyplinarności w edukacji przyszłości, zorganizowanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Program tego spotkania dla blisko 150 nauczycieli uwzględniał bardzo niebanalne wykłady i warsztaty. Mówiono o życiu i działalności naukowej dwukrotnej noblistki, ale także o sukcesorkach jej odkryć. Należy przy tym uwzględnić realia przełomu XIX i XX wieku, kiedy to kobiety nie zajmowały się karierą naukową i nie odgrywały tak znaczącej roli w życiu publicznym. W takim kontekście Maria Skłodowska Curie była prekursorką, która przetarła szlaki swoim następczyniom, np. Herriet Brooks czy Stefanii Horovitz. Znakomitym odniesieniem do wyzwań tamtych lat były dalsze prelekcje np. autorstwa Dawida Łasińskiego - o intrygującym tytule „Mnożenie przez łączenie” czyli stop Curi(e)ozalnym podziałom”, albo Michała Leksińskiego - o górskich wędrówkach jako źródle inspiracji dla młodych ludzi. Był też czas na omówienie nowoczesnych platform wspierania zarządzania placówkami i codziennej pracy dydaktycznej. Otwierający konferencję dyrektor CDN w Pile Grzegorz Bogacz przypomniał, że jest ona już jedenastym projektem w ramach „Galaktyki Edukacji”.


Zdjęcia w galerii