Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Współpraca edukacyjna z rumuńskim Okręgiem Sibiu

Wzmacniamy współpracę edukacyjną z rumuńskim Okręgiem Sibiu

Dyrektorzy szkół oraz pedagodzy z partnerskiego okręgu Sibiu oraz z ukraińskiego Humania – miasta partnerskiego Gniezna - odwiedzili Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Podczas spotkania – zapoznali się z charakterystyką systemu edukacyjnego funkcjonującego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwoju działań edukacyjnych i zawodowych Województwa Wielkopolskiego. Gościom z zagranicy przedstawiona została także informacja na temat współpracy zagranicznej prowadzonej przez województwo z partnerami rumuńskimi oraz ukraińskimi.

Partnerstwo szkół to dobra formuła na rozszerzanie i pogłębianie współpracy z Wielkopolską.