Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Obrady Konwentu Marszałków po raz pierwszy w Wielkopolsce - 5 marca 2015 r.

W dniu 5 marca br. odbyło się posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP w Wielkopolsce. Na ten jeden dzień poznański Hotel Andersia stał się areną do dyskusji szefów polskich regionów, specjalistów różnych dziedzin oraz wszystkich zaproszonych gości.

Obrady, które otworzył gospodarz spotkania Pan Marszałek Marek Woźniak, Przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP, a w których udział wzięła również Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, poświęcone były m.in. następstwom wprowadzenia nowej ustawy Prawo wodne dla samorządów województw, kwestiom wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych, a także roli jaką przedstawiciele samorządów terytorialnych pełnią w tworzeniu karty potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.           W dalszej części uczestnicy zgromadzenia wzięli udział w Obradach Plenarnych Związku Województw RP na terenie Centrum Kongresowego MTP.