Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Konferencja na temat mediacji w szkole w Jarocinie

W Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie, odbyła się konferencja na temat mediacji w szkole.

Powiat Jarociński, który jest organem prowadzącym, buduje systemowe rozwiązanie dla szkół, polegające na wprowadzeniu mediacji we wszystkich swoich szkołach. W sierpniu bieżącego roku, uczniowie szkół jarocińskich brali udział w III letniej Akademii Szkolnej i Rówieśniczej, finansowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Występujący podczas konferencji mówcy podkreślali znaczenie budowania wsparcia dla szkoły, polegającego na uczeniu młodych ludzi odpowiedzialności za swoje życie, także to szkolne. W swoim wystąpieniu pogratulowałam, że w roku 100 rocznicy odzyskania Niepodległości, 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego i 100 rocznicy uzyskania praw wyborczych kobiet, stworzone jest kolejne w Wielkopolsce, długofalowe rozwiązanie, które jest współczesnym przejawem dobrej tradycji pracy organicznej w naszym regionie.


Zdjęcia w galerii