Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Spotkanie Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Wieleniu Zaobrzańskim

We wrześniu br. w Wieleniu Zaobrzańskim odbyło się spotkanie wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie miało na celu szeroko pojętą integrację środowiska senioralnego oraz nawiązanie współpracy pomiędzy Uniwersytetami. Miałam nieskrywaną przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu. Cieszy mnie, że działanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku ma duży wpływ nie tylko na edukację, ale także na aktywizację osób starszych w Wielkopolsce. Zorganizowane spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń i inspiracją dla mnie do jeszcze lepszego planowania działań na rzecz seniorów w przyszłości. Wiąże się to również z planami zwiększenia budżetu na działania senioralne w przyszłym roku.

W czasie dwóch dni intensywnej pracy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z polityką senioralną Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działaniem platformy edukacyjnej „Wielkopolski e-Senior” oraz sposobami pozyskiwania funduszy dla swoich organizacji i podstawowymi zasadami tworzenia projektów. Uniwersytety zostały zaproszone do aplikowania o środki w ramach projektu „UTW dla społeczności” oraz do udziału w Targach Viva Seniorzy!, które odbędą się w terminie 19-20 października 2018 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przedstawiciele Uniwersytetów dyskutowali również o sukcesach i wyzwaniach, które napotykają w swoich codziennych działaniach na rzecz osób starszych.

Spotkanie wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku to pierwsza tego typu inicjatywa podjęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Osiągnięte rezultaty oraz opinie uczestników są potwierdzeniem potrzeby realizowania kolejnych tego typu spotkań.


Zdjęcia w galerii