Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Konferencja „Rola parków krajobrazowych w zachowaniu przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Wielkopolski”

W Kobylnicy koło Poznania odbyła się konferencja „Rola parków krajobrazowych w zachowaniu przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Wielkopolski”, która przygotowana została przy okazji: 30-lecia utworzenia Lednickiego Parku Krajobrazowego, 25-lecia powołania Parku Krajobrazowego Promno i 25-lecia powołania Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

Wydarzenie, którego organizatorem był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, poza sesją referatową przewidywało również sesję terenową, podczas której uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić unikatowe miejsca na mapie Lednickiego Parku Krajobrazowego – miejsca ważnego w budowaniu tożsamości państwowej i narodowej, które szczególnie docenić należy w roku 100. rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz odzyskania niepodległości.

Aż trzy z trzynastu wielkopolskich parków krajobrazowych – Lednicki, Promno oraz Puszcza Zielonka obchodzą w tym roku swój jubileusz. Choć leżą blisko siebie, to każdy z nich ma nieco inny charakter i powołany został w celu ochrony różnych zasobów. Lednicki Park Krajobrazowy to miejsce absolutnie wyjątkowe w skali nie tylko Wielkopolski, ale całego kraju. Jeden z naszych najstarszych obszarów chronionych objął zasięgiem krajobraz kulturowy Jeziora Lednica i jego okolic. Park Krajobrazowy Promno to prawdziwa przyrodnicza perełka okolic Poznania, której część drzewostanów już dawno przekroczyła wiek 100 lat, są to więc prawdziwi świadkowie naszych dziejów. Puszcza Zielonka to zaś największy kompleks leśny położony w bezpośredniej bliskości Poznania. Te niesamowicie piękne miejsca, bogate w atrakcje jak choćby Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonki, przyciągają nie tylko Wielkopolan, ale i miłośników przyrody z całej Polski. (…) w związku z jubileuszami zarówno osobom zarządzającym, jak i wszystkim ich miłośnikom życzę, by dzięki ich pracy i zaangażowaniu przyrodnicze i kulturowe bogactwo tych obszarów przetrwało w stanie niezmienionym przez kolejne dziesięciolecia.


Zdjęcia w galerii