Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Spotkanie Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych

Dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania członków Powiatowych Społecznych Rad do Spraw Osób Niepełnosprawnych z Wielkopolski, które odbyło się w Poznaniu.

Spotkanie okazało się bardzo owocne i cenne. Aktywność uczestników, za które bardzo dziękuję, spowodowała, iż były poruszane istotne sprawy codziennego życia osób z niepełnosprawnościami. Wygłoszone wykłady stały się zalążkiem bardzo ożywionej dyskusji.

Przedstawiciele 22 powiatów zaangażowało się i wzięło aktywny udział w spotkaniu. W trakcie dyskusji, podkreślano znaczącą i inspirującą rolę Rad w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatów.

Uczestnicy spotkania podkreślili także niejednoznaczność przepisów prawa, ich coraz większą niedoskonałość, a wręcz sprzeczność, co w konsekwencji może spowodować duże zakłócenia w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnościami.


Zdjęcia w galerii