Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

w Senacie RP na temat węgla brunatnego - 3 marca 2015 r.

3 marca 2015 r. Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Ochrony Środowiska.

Tematem obrad był „węgiel brunatny w południowo – zachodniej Wielkopolsce – przewidywane skutki eksploatacji odkrywkowej”.

Podczas spotkania uczestnicy Komisji Środowiska Senatu RP a także zaproszeni goście mogli zapoznać się z prezentacjami specjalistów m.in. z Instytutu Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.