Marzena Wodzińska

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Kolejne miliony zł dla powiatu kaliskiego

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska podpisała umowy z powiatem kaliskim oraz gminą Opatówek na dofinansowanie realizacji projektów z Poddziałania „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO”. Sygnatariuszami umów byli: Wicestarosta Powiatu Kaliskiego - Jan Kłysz oraz Burmistrz Gminy Opatówek - Sebastian Wardęcki.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał ponad 1 mln zł na ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego w tym na adaptację zabytkowej sali Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno-wystawiennicze, zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa, montaż windy w zabytkowym budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodołazu dla osób z niepełnosprawnością oraz utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego. Gmina Opatówek dofinansowanie w kwocie blisko 1,5 mln zł przeznaczy na przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania domu gotyckiego tzw. „Cukierni” na funkcję użyteczności publicznej – bibliotekę publiczną. W ramach inwestycji zostanie również przeprowadzona termomodernizacja wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania byłego dworca PKP na cele kulturalne.


Zdjęcie w galerii